27 Almachtige God opent de boekrol

Vers 1

God houdt de zeven sterren in Zijn hand.

Hij heeft zeven ogen, Hij draagt de zeven Geesten,

ontsluit de zeven zegels en doet de boekrol open.

Hij hanteert de zeven plagen en draagt de zeven schalen.

Alle schepselen die Hij gevormd heeft

en alle dingen die Hij tot voltooiing heeft gebracht,

ze loven Hem en roemen Hem, en verheffen Zijn troon.

Almachtige God, glorieus en waar!

U bent alles! Alles is compleet bij u.

Almachtige God, glorieus en waar!

U heeft alles volbracht. Alles is compleet bij u.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Vers 2

Hij opent zeven donderslagen,

nadat Hij zeven hoornen liet klinken.

Overvloedig, alom levend,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

De hoogste lof valt u ten deel.

God, u oordeelt over uw vijanden.

U toont uw toorn, u toont uw majesteit.

U toont uw glorie, niets komt in de buurt,

en uw glorie blijft altijd bestaan.

Almachtige God, glorieus en waar!

Alle mensen moeten ontwaken en jubelen,

u loven met al hun kracht, u, glorieuze, ware God.

U bent almachtig en waar.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Vers 3

Almachtige God, oppermachtig, al-vervullend,

de complete, ware God!

Almachtige God, oppermachtig, al-vervullend,

de complete, ware God!

Almachtige God, oppermachtig, al-vervullend,

de complete, ware God!

Almachtige God, oppermachtig, al-vervullend,

de complete, ware God!

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Alles straalt en is gesterkt, alles is vrij en verlost.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Almachtige God, glorieus en waar!

Niets is verborgen; er zijn geen geheimen voor u.

Naar ‘Hoofdstuk 34’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 26 Gods rechtvaardig oordeel komt over het hele universum

Volgende: 28 Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

33 We loven en zingen voor God

IWe horen Gods stem, keren naar Hem toe,de voetstappen volgend van het Lam.We eten en drinken bij het feestmaal van ChristusGods woord, de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek