We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

12 God brengt de mensheid tot het licht

Couplet 1

God, vleesgeworden, komt Zijn werk doen.

Nederig verschuilt Hij Zich tussen de mensen,

spreekt de waarheid en beoordeelt hen,

brengt de weg naar het eeuwig leven.

Zijn woorden zijn waarheid, veroveren de harten van miljoenen mensen!

Hij oordeelt en verlost de mens. Hij brengt hun het licht!

Refrein

Gods woord is als een tweesnijdend zwaard,

de verdorven natuur van de mens oordelend en reinigend.

Al Gods mensen zijn gezuiverd.

Ze leven in het licht en aanbidden Hem samen, oh samen.

Couplet 2

God woorden flitsen als bliksem, flitsend van oost naar west.

Gods woorden hebben macht en gezag, en creëren overwinnaars in China.

Gods werk is voor het gehele universum.

Koninkrijk evangelie verspreidt zich over de aarde!

Gods volk komt in vreugde samen voor Zijn troon en aanbidt Hem.

Refrein

Gods woord is als een tweesnijdend zwaard,

de verdorven natuur van de mens oordelend en reinigend.

Al Gods mensen zijn gezuiverd.

Ze leven in het licht en aanbidden Hem samen, oh samen.

Bridge

God versloeg Satan en heeft glorie verworven.

Zijn geweldige werk is geheel af.

De mensheid zal in licht leven, Zijn heilige naam eeuwig lovend.

Refrein

Gods woord is als een tweesnijdend zwaard,

de verdorven natuur van de mens oordelend en reinigend.

Al Gods mensen zijn gezuiverd.

Ze leven in het licht en aanbidden Hem samen, oh samen.

Vorige:Het koninkrijk van Christus wordt verwerkelijkt onder de mensen

Volgende:De ene ware God is verschenen in het vlees

Gerelateerde media