De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

289 Gods liefde voor de mensheid

Na dertig jaar van wind en regen, van moeizame wegen, werd u aan het kruis genageld om de hele mensheid te verlossen.

U offerde uzelf op om de mensheid te redden. In de laatste dagen bent u weer vlees geworden.

U bent geboren in het oosten, in China. U draagt grote vernedering en leed.

U drukt de waarheid uit en oordeelt over de mensheid. Uw woorden overwinnen alle vijanden.

Uw heeft nooit genoten van de romantiek van de jeugd. U deelt niet in de vreugde van het gezin.

U verdraagt vernedering en voelt verdriet. Wie kan uw pijn begrijpen?

U heeft alles gegeven om de mensheid te redden.

Uw verootmoedigt uzelf om mens te worden en ondergaat tegenslag samen met de mens.

U maakt u dag en nacht zorgen om de mens. U heeft alles gezegd wat er te zeggen is.

Uw liefde is oprecht en goed. Het roept mijn hart op om te ontwaken.

Uw woorden tonen uw almacht. Mijn hart is overwonnen.

Uw gezindheid is zo rechtvaardig en inspireert mijn hart tot eerbied.

U oordeelt met uw woorden en ik word gezuiverd en gered.

Uw liefde is moeilijk te meten. Mijn hart vraagt niet om meer.

Loyaal put ik mezelf uit voor u, om voor de rest van mijn leven uw genade terug te betalen.

Vorige:Wie begrijpt Gods verdriet?

Volgende:God heeft altijd de wacht gehouden over de mens

Gerelateerde media

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.