We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

212 Gods liefde binnen Zijn oordeel zien

1 Ik heb Gods stem gehoord en ben voor Zijn troon verheven. Ik eet en drink Zijn woorden en neem deel aan het overvloedige feestmaal. Al Gods woorden zijn de waarheid en zijn zo kostbaar. Zijn oordeel legt de verdorvenheid van de mens bloot, daar ben ik grondig van overtuigd. Ik heb het oordeel van Gods woorden ondergaan en heb duidelijk de waarheid gezien over de verdorvenheid van de mensheid. Alleen door de waarheid te begrijpen, heb ik kunnen zien hoe groot mijn tekortkomingen zijn. Al Gods woorden zijn een grote levensschat voor de mens. Meer nog: ze zijn Gods grootste genade en zegen voor de mensheid.

2 Beproevingen en tegenspoeden onthullen hoe armzalig mijn geloof is. Ik geef blijk van negativiteit, ik klaag, ik gehoorzaam God niet. Ik zit vol verdorven satanische gezindheden en ben het niet waard om God te dienen. Ik ben dankbaar voor Gods oordeel dat komt om mijn verdorvenheid te reinigen. Na zoveel lijden kende ik mezelf en had ik werkelijk berouw. Nu ik de waarheid begrijp, ben ik veranderd en heb ik Gods liefde geproefd. Ik heb gezien hoe lieflijk Gods rechtvaardige en heilige gezindheid is. Ik spreek mijn dank uit voor Gods oordeel en tuchtiging, die het mij mogelijk hebben gemaakt om een menselijke gelijkenis na te leven.

3 Alleen door het oordeel van Gods woorden heb ik geleerd dat het liefhebben van God immens betekenisvol is. Ik heb zoveel gewonnen door oordeel en tuchtiging, het is werkelijk Gods liefde. Door tegenspoeden en beproevingen heb ik Gods liefde geproefd en hou ik nog meer van God. Ik heb het lelijke, boosaardige gelaat van de grote rode draak gezien en haat Satan nog meer. Ik heb geluk dat ik deze dag heb gehaald en van God kan getuigen; dit is een zegening van Hem. Het beetje menselijke gelijkenis dat ik vandaag heb, komt volledig door Gods redding en genade. Ik neem een vast besluit om mijn plicht te vervullen om Gods liefde terug te betalen. Ik zal de waarheid nastreven, een goede getuige zijn en God altijd loven.

Vorige:Het verwerven van de waarheid door geloof in God is van onschatbare waarde

Volgende:Overdenkingen tijdens het lezen van Gods woorden

Gerelateerde media