De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

69 Een hart-tot-hart gesprek met God

Snelheid

69 Een hart-tot-hart gesprek met God

I

Oh God! Er is zoveel in mijn hart dat ik u zeggen wil.

Via uw woorden is mijn hart geopend, ik hoorde uw stem.

Uw woorden zijn waarheid, voeden mijn hart als bronwater.

Denkend aan uw woorden, is mijn hart helder, in vrede, vreugde.

Ik begrijp nu de waarheid door uw woorden te beoefenen.

Ik zie uw rechtvaardigheid, heilige, ware liefde in uw woorden.

Ik voel uw lieflijkheid; u bent liefde zo waardig.

In geloof heb ik vrede, vreugde genoten; ben dichter bij u.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

II

Oh God! Er is zoveel in mijn hart dat ik u zeggen wil.

Uw woorden doorboren mijn hart en leggen mijn ziel bloot.

Ik ben vol van Satans gezindheid,

arrogant, moeilijk, lieg vaak en bedrieg u.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

III

Zwaar corrupt, vol kwistige hoop, handel ik met u.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die mij redden.

Zonder dat zink ik naar de hel omdat ik u weersta.

Zonder uw waarheden zou mijn geloof ijdel zijn.

Ik heb nu gezien dat het oordeel van de laatste dagen

zo betekenisvol is voor de corrupte mensheid.

Dus heb ik beslist dat ik waarheid zal nastreven,

mijn plicht zal vervullen om uw liefde voor mij terug te betalen.

Vorige:Almachtige God, de meeste beminnelijke

Volgende:Wanneer ik niet door God gered zou zijn

Gerelateerde media

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…