179 Een kwestie van leven en dood

1

De mensheid, zo diep verdorven, loopt over van satanische gezindheid.

Zonder Gods oordeel en zuivering zullen de mensen zeker omkomen te midden van catastrofe.

Er zit niet het geringste leven in als mensen in de Heer geloven, maar alleen aan de Bijbel vasthouden.

Als ze het oordeel van Christus ontvluchten, zullen de mensen het hemelse koninkrijk nooit binnengaan.

Gods uitspraak van de waarheid tijdens de laatste dagen is een kwestie van leven en dood.

Wijze maagden horen de stem van God en aanvaarden de ware weg.

Maar mensen die zich aan de Bijbel vasthouden, die zich aan hun opvattingen vastklampen, worden beslist geëlimineerd.

Gods werk is wijs en de mens kan het nooit doorgronden.


2

Hoe juist ze ook lijken, de opvattingen en fantasieën van de mensen zijn niet de waarheid.

De mensen proberen God te begrenzen met hun opvattingen en fantasieën en zijn daardoor het slachtoffer geworden van hun eigen slimheid.

Ze hebben naar Satans leugens geluisterd en zijn in zijn val getrapt.

De verdorven gezindheid van de mensen moet nog gezuiverd worden, de mensen behoren nog Satan toe.

De waarheid uitdrukken en het oordeelswerk uitvoeren is de manifestatie van God.

Als mensen de waarheid niet willen aanvaarden, kunnen ze Gods veroordeling en straf niet ontlopen.

God heeft een groep overwinnaars gevormd en de grote catastrofe is op komst.

Of ze Christus van de laatste dagen kunnen aanvaarden zal beslissen welk einde mensen krijgen.

Vorige: 178 Ik heb Gods lieflijkheid gezien

Volgende: 180 Ik zou er een afkeer van hebben om terug te keren tot mijn oude levenswijze en God weer pijn te doen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek