214 Na het oordeel ken ik mijzelf eindelijk

1 Gedurende jaren van geloof in de Heer richtte ik me alleen op Bijbelkennis, maar streefde ik de waarheid niet na. Omdat ik alles opgaf om het evangelie te verspreiden, dacht ik dat ik God het meest liefhad. Pas toen ik het oordeel van Gods woorden had ondergaan, kende ik mijzelf eindelijk. Ik was in staat om Bijbelkennis en doctrine toe te lichten, maar ik begreep niet de ware betekenis van Gods woorden. Ik werkte jarenlang hard en kwam vroom over, maar in mijn hart had ik een zucht naar status. Ik vreesde God niet, ik loog en bedroog vaak, hoe zou dat in overeenstemming kunnen zijn met Gods wil? Elk woord van Gods oordeel treft me diep in het hart, ik kan me nergens verbergen. Ik heb de waarheid van mijn huichelarij ingezien, ik ben het niet waard om in het aanschijn van God te leven. In schaamte en met wroeging werp ik mijzelf neer, met graagte aanvaard ik Gods oordeel en reiniging.

2 Bij het ondergaan van Gods oordeel heb ik gezien dat al Gods woorden de ijzersterke waarheid zijn. De natuur van de mens is er een van verraad en is vol egoïsme en bedrog. Mijn verdorvenheid is zo groot dat ik alle menselijkheid ben kwijtgeraakt, ik ben werkelijk een afstammeling van Satan. Hoe zou ik God kunnen gehoorzamen en liefhebben zonder Gods oordeel en reiniging te ondergaan? Al onderga ik wat pijn, beproevingen en loutering door beoordeling en tuchtiging, mijn verdorvenheid wordt gereinigd en ik leer Gods heiligheid en rechtvaardigheid kennen. Het zijn het oordeel en de tuchtiging door God die mij hebben gereinigd en mijn liefde hebben gezuiverd. Door Gods liefde te proeven ben ik eerbied voor Hem gaan voelen, ik leef werkelijk in Zijn aanschijn. God werkelijk liefhebben en kennen komt volledig door de vervolmaking door God. Mijn enige wens is het nastreven van de waarheid om tot ware liefde voor God te komen.

Vorige: 213 Overdenkingen tijdens het lezen van Gods woorden

Volgende: 215 Ik moet rekening houden met Gods hart

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

846 God zorgt stil voor iedereen

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek