De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

622 De gevolgen van het stelen van Gods offers

1 Ik zie nu je ongeremde vlees dat mij zou misleiden, en ik heb alleen een kleine waarschuwing voor je. Ik onderneem beslist geen actie door tuchtiging om jou te ‘bedienen’. Jij moet jouw rol in mijn werk kennen en dan zal ik tevreden zijn. Daarbij kan het mij niets schelen als jullie weerstand bieden tegen mij of mijn geld uitgeven, of de voor mij, Jehova, bestemde offers opeten, of als jullie maden elkaar bijten, of er ruzie of schending heerst onder jullie hondachtige wezens. Jullie hoeven alleen maar te weten wat voor dingen jullie zijn, dan ben ik tevreden.

2 Jullie, stinkende kleine wormen stelen offergaven van het altaar van mij, Jehova; kunnen jullie door dat te doen jullie verdorven, falende namen redden om het uitverkoren volk van Israël te worden? Jullie zijn schaamteloze ellendelingen! Die offers op het altaar werden aan mij opgedragen door mensen, en drukten de welwillende gevoelens uit van hen die mij vrezen. Ze zijn in mijn beheer en voor mijn gebruik, dus hoe haal jij het in je hoofd mij te beroven van de kleine tortelduifjes, gegeven door mensen? Ben je niet bang om een Judas te zijn? Ben je niet bang dat je land in een bloedig slagveld verandert? Jij schaamteloos geval! Denk je echt dat al die door mensen geofferde tortelduiven bedoeld zijn om die buik van jou, made, te vullen?

3 Wat ik je heb gegeven, gaf ik je met plezier en van harte; wat ik je niet heb gegeven, staat tot mijn beschikking, en je kunt niet zomaar mijn offerandes stelen. Degene die het werk doet, ben ik, Jehova - de Heer van de schepping, en het komt door mij dat mensen offers brengen. Denk je soms dat het een beloning is voor al jouw rondrennen? Je bent werkelijk schaamteloos! Voor wie ren je rond? Is het soms niet voor jezelf? Waarom steel je mijn offers? Waarom steel je geld uit mijn geldbuidel? Ben je soms niet de zoon van Judas Iskariot? Mijn, Jehova's, offers moeten door de priesters worden genoten. Ben jij soms een priester? Je durft zelfvoldaan mijn offers op te eten en je spreidt ze zelfs uit op tafel; je bent niets waard! Jij waardeloze ellendeling! Jehova’s vuur zal jou verteren!

Naar ‘Wanneer de vallende bladeren terugkeren naar hun wortels, zullen jullie spijt krijgen van al het kwaad dat jullie hebben gedaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Als je in God gelooft, maar de waarheid niet aanvaardt, ben je een ongelovige

Volgende:Zij die de waarheid niet nastreven, zullen er spijt van krijgen

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…