We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

215 Ik moet rekening houden met Gods hart

1 Ik ben zo gezegend dat ik Gods stem mag horen en voor Hem word gebracht. Terwijl ik Gods woorden at en dronk, heb ik het bruiloftsmaal van het Lam bijgewoond en heb ik Gods verschijning gezien. Wie Gods oordeel en reiniging ondergaat, wordt werkelijk door God verheven. Hoe zou ik, verdorven als ik ben, het kunnen verdienen om Zijn aangezicht te zien? Nu Gods redding voor mij ligt, ben ik in tranen. Als ik Zijn liefde niet kan beantwoorden, zal ik te beschaamd zijn om naar Hem op te zien. Als ik werkelijk beschik over een geweten en over verstand, waarom kan ik dan geen rekening houden met Gods wil? In plaats daarvan begeer ik fysiek plezier en leef ik onder de invloed van de duisternis.

2 Vaak ben ik in de war omdat ik er niet in slaag mijn plicht juist te vervullen. Mijn satanische gezindheden zijn zeer diep geworteld en zijn echt heel moeilijk af te werpen. Omdat ik geen waarheid heb maar nog steeds hoogmoedig ben, ontbreekt het mij geheel en al aan verstand. Gretig zie ik uit naar een strenger oordeel, want dan kan ik snel veranderen. Als ik Gods bezorgdheid zie, wens ik zelfs nog harder te streven. De waarheid verkrijgen is alle louteringen waard. Alleen dankzij Zijn snoeien en Zijn behandelen leef ik iets van een menselijke gelijkenis uit. Uit ervaring weet ik dat Gods oordeel en tuchtiging Zijn zegeningen zijn.

3 God heeft een onmetelijke prijs betaald om ons te redden: oordeel en beproevingen, tal van mensen, gebeurtenissen en dingen diensten laten verrichten. Want het is geen geringe prestatie om redding te verkrijgen voor zulke verdorven mensen. Dank zij God voor Zijn oordeel en tuchtiging; ik heb een nieuw leven gekregen. Hoe zou ik geen tranen van dankbaarheid schreien, nu deze grote zegening mij ten deel is gevallen? Hoe zou ik kunnen voortgaan voor mijzelf te leven, nu ik al Gods liefde geniet? Ik moet God verheerlijken en voor Hem getuigen in dit leven; alleen dan zal mijn hart tot rust komen. Met al mijn kracht zal ik ernaar streven de waarheid te verwerven en iemand te worden die God liefheeft. Ik zal de geest van een hedendaagse Petrus uitleven en glimmen van schittering. Mijn hart verheugt zich erin Gods hart tevreden te stellen, en ik leef een waarachtig leven uit.

Vorige:Na het oordeel ken ik mijzelf eindelijk

Volgende:Ontwaken door oordeel

Gerelateerde media

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden

  I Om het kwade te vermijden, moet je God leren vrezen. Om ontzag te krijgen, moet je over God leren. Om over God te leren moet je Zijn woord beoefenen…

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...