215 Ik moet rekening houden met Gods hart

1 Ik ben zo gezegend dat ik Gods stem mag horen en voor Hem word gebracht. Terwijl ik Gods woorden at en dronk, heb ik het bruiloftsmaal van het Lam bijgewoond en heb ik Gods verschijning gezien. Wie Gods oordeel en reiniging ondergaat, wordt werkelijk door God verheven. Hoe zou ik, verdorven als ik ben, het kunnen verdienen om Zijn aangezicht te zien? Nu Gods redding voor mij ligt, ben ik in tranen. Als ik Zijn liefde niet kan beantwoorden, zal ik te beschaamd zijn om naar Hem op te zien. Als ik werkelijk beschik over een geweten en over verstand, waarom kan ik dan geen rekening houden met Gods wil? In plaats daarvan begeer ik fysiek plezier en leef ik onder de invloed van de duisternis.

2 Vaak ben ik in de war omdat ik er niet in slaag mijn plicht juist te vervullen. Mijn satanische gezindheden zijn zeer diep geworteld en zijn echt heel moeilijk af te werpen. Omdat ik geen waarheid heb maar nog steeds hoogmoedig ben, ontbreekt het mij geheel en al aan verstand. Gretig zie ik uit naar een strenger oordeel, want dan kan ik snel veranderen. Als ik Gods bezorgdheid zie, wens ik zelfs nog harder te streven. De waarheid verkrijgen is alle louteringen waard. Alleen dankzij Zijn snoeien en Zijn behandelen leef ik iets van een menselijke gelijkenis uit. Uit ervaring weet ik dat Gods oordeel en tuchtiging Zijn zegeningen zijn.

3 God heeft een onmetelijke prijs betaald om ons te redden: oordeel en beproevingen, tal van mensen, gebeurtenissen en dingen diensten laten verrichten. Want het is geen geringe prestatie om redding te verkrijgen voor zulke verdorven mensen. Dank zij God voor Zijn oordeel en tuchtiging; ik heb een nieuw leven gekregen. Hoe zou ik geen tranen van dankbaarheid schreien, nu deze grote zegening mij ten deel is gevallen? Hoe zou ik kunnen voortgaan voor mijzelf te leven, nu ik al Gods liefde geniet? Ik moet God verheerlijken en voor Hem getuigen in dit leven; alleen dan zal mijn hart tot rust komen. Met al mijn kracht zal ik ernaar streven de waarheid te verwerven en iemand te worden die God liefheeft. Ik zal de geest van een hedendaagse Petrus uitleven en glimmen van schittering. Mijn hart verheugt zich erin Gods hart tevreden te stellen, en ik leef een waarachtig leven uit.

Vorige: 214 Na het oordeel ken ik mijzelf eindelijk

Volgende: 216 Ontwaken door oordeel

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

129 Gods nederigheid is zo lieftallig

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek