De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

515 God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren

Als het niet je gewoonte is om je iets te laten ontgaan in grote of kleine dingen, als je hart en verstand zijn gezuiverd en je rustig bent in je geest, zullen mijn woorden onmiddellijk in je worden ingeblazen zodra je een probleem tegenkomt. Ze zijn als een heldere spiegel waarin je jezelf kunt toetsen, zodat je vervolgens voorwaarts zult kunnen gaan. Dit noemt men het juiste geneesmiddel voor de juiste aandoening hebben! Elke aandoening zal zeker worden genezen – God is almachtig. Voorzeker zal ik alle mensen illumineren en verlichten die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en die oprecht zoeken. Ik zal je alle geheimen van de geestelijke wereld laten zien; ik zal jullie de weg voorwaarts laten zien en ervoor zorgen dat jullie je oude, verdorven gezindheden afwerpen, en wel zo snel mogelijk; dan kunnen jullie levensrijpheid bereiken en nuttig voor mij zijn, waardoor het werk van het evangelie spoedig voortgang kan vinden, zonder belemmering. Alleen dan zal mijn wil bevredigd zijn; alleen dan zal Gods zesduizendjarig managementplan op zo kort mogelijke termijn worden volbracht. God zal het koninkrijk veroveren en het zal op aarde neerdalen; samen zullen we de heerlijkheid binnengaan!

Naar ‘Hoofdstuk 8’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Begrijpen jullie Gods wil echt?

Volgende:Span je in om Gods woord te beoefenen

Gerelateerde media