We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

89 Uit liefde

Couplet 1

Uit liefde maakte God de mens en zorgde Hij voor hen,

stelde wetten op om het leven van de mens op aarde te leiden,

werd vlees, gaf Zijn leven om de mens te verlossen.

De redding aan het kruis verspreidde zich door de wereld.

Uit liefde zet God Zichzelf in voor de mens,

zonder enige klacht of spijt, sprenkelt Hij al Zijn liefde over de wereld,

werkt om de verdorvenen te leiden en redden.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade,

maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Couplet 2

Uit liefde kwam God in het vlees,

in de laatste dagen naar het land van de grote rode draak.

Uit liefde, verdraagt God afwijzing, lastering, ontberingen en vervolging.

Uit liefde, leeft God nederig met de verdorven mens,

spreekt waarheid, brengt de weg van het eeuwige leven,

oordeelt de duivelse aard van de mens met Zijn woorden.

Uit liefde, beproeft, loutert, snoeit en behandelt God ons

om onze verdorvenheid te reinigen.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade,

maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Brug

Uit liefde brengt God mensen en dingen in dienst

zodat we de waarheid en het leven kunnen verkrijgen.

Uit liefde oordeelt God ons zodat we Satans macht van ons af kunnen werpen,

redding kunnen verkrijgen.

Refrein

O God! Alles dat wordt getoond in uw werk,

alles dat wordt getoond in uw woorden is liefde.

Uw liefde is niet alleen gratie en genade, maar meer nog, tuchtiging en oordeel.

O God! Uw oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde, de beste redding.

we prijzen uw heilige rechtvaardige liefde, en u verdient onze eeuwige lof.

Vorige:We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

Volgende:Gods liefde omsluit mijn hart

Gerelateerde media

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…