Selecties van de woorden van Almachtige God

Selecties van de woorden van Almachtige God

In dit boek zijn selecties uit de woorden van Almachtige God over Zijn werk opgenomen; ze leggen getuigenis af van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Ze zorgen ervoor dat iedereen die verlangt naar Gods verschijning, beseft dat de Heer Jezus allang teruggekeerd is op witte wolken en dat Hij Almachtige God is, Christus van de laatste dagen – het Lam dat de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken, over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt.

Uitspraken van Christus