223 Beoordeling zuivert mij

1 Als iemand die in de Heer gelooft, placht ik altijd om genade en zegeningen te vragen, maar nooit richtte ik me op het praktiseren van de woorden van de Heer en het in overweging nemen van Zijn wil. Ik ben bij zinnen gekomen doordat ik, staande voor de zetel van Christus, beoordeling onderging. Toen ik alleen in de Heer geloofde om Zijn genade en zegeningen te verkrijgen, waren mijn bedoelingen zo verachtelijk. Hoewel het uiterlijk leek alsof ik werkte, dingen opgaf, leed en mijzelf uitputte voor de Heer, was dat alleen maar om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk en mijn beloning te krijgen wanneer de Heer zou komen. Ik zei dat ik de Heer liefhad en trouw diende, maar altijd wilde ik er iets voor terugkrijgen. Al was mijn gedrag goed, mijn satanische gezindheid bleef onveranderd. Alle beoordeling en openbaring door het woord van God drongen helemaal tot in mijn hart. Pas toen kon ik duidelijk de waarheid over mijn diepe verdorvenheid zien. Hoe kon ik, zo verdorven en ongehoorzaam, het waard zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan en beloningen te ontvangen? Ik heb wroeging en val voor God neer, bereid om Zijn oordeel te ontvangen.

2 Door het oordeel van Gods woord te ondergaan, heb ik uiteindelijk Gods wil begrepen. Gods oordeel en tuchtiging, behandeling en snoeien komen allemaal voort uit Gods liefde. Al gaan loutering en beproeving samen met zwakte en lijden, ik zie dat het enige wat God doet, bestaat uit mij zuiveren en redden. Door oordeel en beproevingen te ondergaan, wordt mijn verdorven gezindheid gezuiverd. Gaandeweg leg ik het bedrog af en leef ik de gelijkenis van een eerlijke persoon na. Ik heb Gods onbeledigbare rechtvaardigheid en heiligheid ervaren. Nu ik God vereer en het kwaad vermijd, ken ik vrede en rust. Het zijn Gods oordeel en tuchtiging die mij reinigen en transformeren. Hoe zou ik niet mijn dank en lof tot God kunnen richten? Het is dankzij Gods verheffing dat ik tegenwoordig kan liefhebben en van God kan getuigen. Ik wens God voor eeuwig lief te hebben, te gehoorzamen en te aanbidden.

Vorige: 222 Gods genade bracht me terug naar het leven

Volgende: 224 Ik verkrijg zo veel uit Gods tuchtiging en oordeel

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek