De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

161 Kijk vooruit, met je handen aan de ploeg

1

Aan de andere kant van het raam klatert de regen en druppelt op de grond.

Mijn gedachten aan thuis schieten mij te binnen met het geluid van regendruppels.

Al deze jaren ben ik op de vlucht geweest; maakt mijn familie het goed?

Hebben mijn moeder en vader meer witte haren gekregen?

Is mijn kind gehoorzaam en hoe groot is hij nu?

Wat zou ik hen graag opbellen en met hen spreken!

Maar de CCP-regering houdt telefoons in de gaten en kan op elk moment tot arrestatie overgaan.

Alleen in stilte, in mijn hart, kan ik aan hen denken.

2

In mijn pijn bid ik tot God en zoek ik de waarheid.

Ik zie Gods liefde en zorg voor de mensheid.

Om de mensheid te redden heeft Hij Zichzelf vernederd om vlees te worden en om woorden te verkondigen.

Hij doorstaat grote vernederingen en gaat met ons door beproevingen.

Nog altijd voedt en laaft Hij ons met toewijding, ondanks onze opstandigheid.

Hij hoopt dat we spoedig groeien in ons leven.

Gods bestuur en orkestratie voor het lot van de mensheid zijn betrouwbaar en rechtvaardig.

Alles ligt in Gods handen; niets is er dat we niet kunnen loslaten.

3

Terwijl ik Gods woorden in mijn handen houd, denk ik aan Zijn liefde.

Bij iedere stap die ik neem, houdt God mijn hand vast, terwijl Hij mij voorwaarts leidt.

Wanneer mijn gestalte klein is, vertroosten en bemoedigen Gods woorden mij.

Wanneer ik zwak ben, geven ze mij verlichting en de steun van de waarheid.

Wanneer ik hoogmoedig ben, snoeit en behandelt God mij; dan disciplineert en kastijdt Hij mij.

Wanneer beproevingen op mijn weg komen, geven Gods woorden mij kracht; ze helpen mij om stand te houden.

In elk opzicht en op ieder moment dat ik groei,

gaat Gods liefde daarachter schuil, en de prijs die Hij voor mij heeft betaald.

4

Als ik Gods woorden overdenk, word ik getroffen door Zijn liefde.

Gods woorden oordelen en tuchtigen, om het hart van de mens te wekken.

Geduldig waarschuwt Hij ons, terwijl Hij wacht op ons berouw en op onze verandering.

Wanneer zullen we Gods vriendelijke inspanningen om de mensheid te redden begrijpen?

Geen mens die zijn hand aan de ploeg heeft en omkijkt, is geschikt voor Gods koninkrijk.

Lijden om de waarheid te verwerven heeft een zeer diepe betekenis.

Ik wil God Zich niet langer zorgen laten maken omwille van mij.

Ik zal alle verstrikkingen van het vlees loslaten en getuigenis voor God afleggen.

Ik zal mijzelf opofferen om het evangelie van Gods koninkrijk te verspreiden.

Ik zal Gods liefde terugbetalen, en ik zal leven overeenkomstig de hoge prijs die Hij heeft betaald.

Vorige:Volg God nauwgezet

Volgende:Een tijd van scheiden

Gerelateerde media