126 Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben

1

Ik dacht altijd dat het feit dat ik alles opgaf en voor God werkte betekende dat ik God liefhad. Hoewel ik werd opgejaagd door de CCP, keerde ik nooit terug.

Mijn familie verstootte me en de wereld lasterde me, maar ik was bereid de jaren van mijn jeugd aan God te wijden zonder klacht of spijt.

Zolang ik maar kon worden opgenomen in het hemelse koninkrijk en zou worden beloond, was het me elke hoeveelheid leed en alle tranen waard.

Toen me beproevingen ten deel vielen en mijn lelijkheid openbaarden, werd ik negatief en zwak en huilde ik bittere tranen.

Toen ik nadacht over het pad dat ik had bewandeld in mijn geloof in God, realiseerde ik me eindelijk dat ik, wanneer ik de waarheid niet zou nastreven, uiteindelijk zou vallen.

2

Gods woorden openbaarden de verdorven essentie van de mensheid, en pas op dat moment zag ik hoe diep verdorven ik was.

Ik zei dat ik God liefhad, maar ik deed het alleen maar om zegeningen en beloningen te verwerven, en zelfs mijn harde werk en gezwoeg was alleen maar om er iets van God voor terug te krijgen.

Ik raakte werkelijk mijn geweten, verstand en menselijkheid kwijt, maar toch bleef God Zijn woorden gebruiken om over me te oordelen en me te reinigen.

Ik val neer voor God in spijt over wat ik heb gedaan. Ik ben het zo onwaardig Gods liefde te ontvangen.

Ik ben vastbesloten ernaar te streven God lief te hebben en Hem tevreden te stellen, ik zal niet langer plannen maken of zelfs maar één gedachte wijden aan mijn toekomst en mijn lot.

3

Het ondergaan van beproevingen en ontberingen vervolmaakt mijn geloof. Ik beschouw het begin van beproevingen werkelijk als Gods zegen.

Het vlees mag lijden, maar ik kan Gods liefde proeven. Door de waarheid te beoefenen, wordt mijn verdorven gezindheid veranderd.

Ik volg Petrus’ voorbeeld, ik heb God tot het uiterste lief en gehoorzaam Hem tot de dood. Ik ben zo gezegend dat ik God kan liefhebben en heden getuigenis van Hem kan geven.

Ik ben er zeker van dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Nu ik de waarheid begrijp en God ken, is dit leven niet voor niets geleefd.

Het gehoorzamen van Gods regelingen kan nooit fout zijn. Eeuwige liefde voor en gehoorzaamheid aan God is mijn plicht.

Vorige: 125 Vastbesloten om God te volgen

Volgende: 127 Wij volbrengen onze missie

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

246 Niemand begrijpt Gods wil

IGod heeft Zijn werk gedaan onder jullie.Toch is er geen spoor van Gods tien procent.De tien procent gegeven door de goddelijke,door de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek