We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

885 Niemand kan Gods gezag vervangen

Snelheid

885 Niemand kan Gods gezag vervangen

Couplet 1

De schepper geeft op grond van Zijn gezag

de vitaliteit van het leven

aan zo te zien statische dingen,

zodat ze nooit verdwijnen of voorbijgaan.

Hij geeft het instinct om zich voort te planten

aan al wat leeft, zodat ze nooit verdwijnen.

Hun overlevingsbeginselen en wetten

worden aan elke generatie doorgegeven.

Dit alles gegeven door de Schepper,

dit alles gegeven door de Schepper.

Niemand kan de identiteit van de Schepper vervangen, de Schepper.

Dus Zijn gezag kan door geen enkel geschapen wezen worden vervangen,

noch kan een ongeschapen wezen Zijn gezag verkrijgen.

De Schepper, de Schepper.

Couplet 2

Het door de Schepper uitoefenen van gezag

tot macro- en microniveaus is niet begrensd

en niet beperkt tot enige vorm.

Hij voert het bevel over de werking van het heelal.

Hij is soeverein over leven en dood.

Hij beweegt alle dingen om Hem te dienen.

Hij bestuurt bergen, rivieren en meren.

Hij regeert over alle dingen en geeft ze al het nodige.

Dit alles gedaan door de Schepper,

dit alles gedaan door de Schepper.

Niemand kan de identiteit van de Schepper vervangen, de Schepper.

Dus Zijn gezag kan door geen enkel geschapen wezen worden vervangen,

noch kan een ongeschapen wezen Zijn gezag verkrijgen.

De Schepper, de Schepper.

Couplet 3

De Schepper heeft uniek gezag.

De manifestatie onder alle dingen

duurt niet enkel maar één mensenleven.

Het is eeuwig en zal nooit ophouden of rusten.

Het kan nooit wankelen, nooit beschadigd raken.

Mens noch ding kan het ooit veranderen,

mens noch ding kan er ooit iets aan toevoegen,

en mens noch ding kan het ooit verkleinen.

Dit alles getoond door de Schepper,

dit alles getoond door de Schepper.

Niemand kan de identiteit van de Schepper vervangen, de Schepper.

Dus Zijn gezag kan door geen enkel geschapen wezen worden vervangen,

noch kan een ongeschapen wezen Zijn gezag verkrijgen.

De Schepper, de Schepper, de Schepper.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

Volgende:Het leven van de mens kan niet bestaan zonder Gods soevereiniteit

Gerelateerde media