De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

337 Niemand kan ontsnappen aan Gods oordeel

1 Vanaf het hoogste punt van het universum waakt God over elke beweging van de mens, over alles wat mensen zeggen en doen. Zelfs elke diepste gedachte van hen observeert Hij met absolute helderheid– niets ontgaat Hem. Daarom dringen Zijn woorden rechtstreeks door in het hart en treffen ze elke gedachte, en zijn ze bovendien bestendig en feilloos. “Hoewel de mensen mijn Geest ‘kennen’, beledigen ze desondanks mijn Geest. Mijn woorden leggen ieders lelijke kanten en ieders diepste gedachten bloot, zodat allen op aarde goed zichtbaar worden door mijn licht en neervallen onder mijn blik.”

2 Veel mensen kunnen Gods woorden niet meer missen als ze ze gelezen hebben en vatten vanzelf liefde voor Hem op. Daarom vervloekt God Satan nogmaals en onthult Hij nogmaals Satans lelijke kanten. “De tijd dat Satans furie ten top rijst en zijn razernij heerst” is precies de tijd dat God officieel aan Zijn grote werk op aarde begint, om daarna te beginnen aan het werk van het vernietigen van de aarde. Hoe groter Satans furie, hoe dichterbij Gods dagen zijn; dus hoe meer God spreekt over Satans furie, hoe dichterbij daarmee de dag is dat Hij de aarde zal vernietigen. Dat is de verkondiging van God aan Satan.

Naar ‘Hoofdstuk 9’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het oude, vuile tijdperk moet worden vernietigd door God

Volgende:God heeft glorie gewonnen onder de hele schepping

Gerelateerde media

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

  I God werd nederig vlees om de mensheid te redden, elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken, de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewatere…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.