We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

205 Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

1

Jarenlang geloofde ik in de Heer, maar wist ik niet hoe ik de waarheid na moest streven.

Ik hield vast aan religieuze ceremonieën, mijn geloof in God was vaag en abstract.

Ik begreep een beetje van de Bijbel en dus dacht ik dat ik God kende.

Ik putte me uit en leed voor de Heer om een beloning te ontvangen, om te worden gekroond.

Mijn hart zat vol met opvattingen en voorstellingen van God.

Mijn hart verlangde naar de vreugde van de genade en zegeningen van God.

Toen ik de uitspraken van de geïncarneerde Mensenzoon hoorde,

gebruikte ik woorden uit de Bijbel om het werk van God te meten.

Ik hield vast aan religieuze opvattingen en dacht dat dit trouw aan God was.

Waarin verschilden mijn handelingen dan met die van de farizeeën?

2

Toen ik het oordeel van Gods woorden ervoer, was het als wakker worden uit een droom.

Ik zag hoe gewetenloos en onredelijk mijn houding naar God was geweest.

Zonder de waarheid, had ik vaak opvattingen en voorstellingen gebruikt om God te meten.

Ook vormde ik een oordeel over Christus en ontkende ik Hem, alsof Hij een gewoon persoon was.

Pas toen ik werd overwonnen door Gods woorden, kon ik de verschijning van God waarnemen.

Ik verachtte mijzelf omdat ik te arrogant en blind was geweest om God te kunnen kennen.

Denkend aan mijn vroegere ongehoorzaamheid en weerstand, liep ik over van spijt.

Buigend voor God voelde ik een diep berouw.

Ik besloot om de waarheid na te streven en de gelijkenis van de mens uit te leven.

Ik heb mijn zinnen gezet op het volgen van God, en zal niet rusten tot ik de waarheid heb verworven.

Vorige:Gods woord is het licht

Volgende:Het oordeel van God is een zegening

Gerelateerde media

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…