De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

205 Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

1

Jarenlang geloofde ik in de Heer, maar wist ik niet hoe ik de waarheid na moest streven.

Ik hield vast aan religieuze ceremonieën, mijn geloof in God was vaag en abstract.

Ik begreep een beetje van de Bijbel en dus dacht ik dat ik God kende.

Ik putte me uit en leed voor de Heer om een beloning te ontvangen, om te worden gekroond.

Mijn hart zat vol met opvattingen en voorstellingen van God.

Mijn hart verlangde naar de vreugde van de genade en zegeningen van God.

Toen ik de uitspraken van de geïncarneerde Mensenzoon hoorde,

gebruikte ik woorden uit de Bijbel om het werk van God te meten.

Ik hield vast aan religieuze opvattingen en dacht dat dit trouw aan God was.

Waarin verschilden mijn handelingen dan met die van de farizeeën?

2

Toen ik het oordeel van Gods woorden ervoer, was het als wakker worden uit een droom.

Ik zag hoe gewetenloos en onredelijk mijn houding naar God was geweest.

Zonder de waarheid, had ik vaak opvattingen en voorstellingen gebruikt om God te meten.

Ook vormde ik een oordeel over Christus en ontkende ik Hem, alsof Hij een gewoon persoon was.

Pas toen ik werd overwonnen door Gods woorden, kon ik de verschijning van God waarnemen.

Ik verachtte mijzelf omdat ik te arrogant en blind was geweest om God te kunnen kennen.

Denkend aan mijn vroegere ongehoorzaamheid en weerstand, liep ik over van spijt.

Buigend voor God voelde ik een diep berouw.

Ik besloot om de waarheid na te streven en de gelijkenis van de mens uit te leven.

Ik heb mijn zinnen gezet op het volgen van God, en zal niet rusten tot ik de waarheid heb verworven.

Vorige:Ik wens weer op te staan

Volgende:Het oordeel van God is een zegening

Gerelateerde media

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…