We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

28 Loof God met een onverdeeld hart

Voor-refrein 1

We eten en drinken samen van Gods woord,

en we ontvangen het werk van de Heilige Geest.

Couplet 1

We denken aan God, bid-lezen, communiceren,

en we mediteren en we zoeken God.

Levend in Gods woorden, zien we dat Hij lieflijk is.

De waarheid bevrijdt; we proeven Gods ware liefde.

Het kerkleven is fijn; lof heeft vele vormen.

We zingen en dansen in lof voor God.

Er zijn geen regels of beperkingen in onze lof.

Oprechte lof maakt ons altijd vrolijk.

Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Voor-refrein 2

We praten over de waarheid, krijgen het werk van de Heilige Geest,

we delen ervaringen, ons leven groeit.

Couplet 2

Wij zijn allen mensen van Gods koninkrijk,

we hebben allen harten die Hem liefhebben.

We vervullen onze plicht met één geest, één hart,

en we zien Gods zegeningen en leiderschap.

Oordeel zuivert ons, we zien dat God rechtvaardig is.

We werpen ons verderf af, we worden hernieuwd.

We leven de gelijkenis van eerlijke mensen na.

Koninkrijksleven is om God te aanbidden in waarheid en geest.

Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Voor-refrein 3

Broeders, zusters, komt tezamen,

we zijn door zoveel ups en downs gegaan.

Couplet 3

De onderdrukking door de regering is zo verachtelijk,

vervolging en ontberingen die we hebben doorstaan.

Niets tast onze vastberadenheid ooit aan.

Dit komt door de leiding van Gods woorden.

De zorgvuldige prijs die God heeft betaald

voor onze redding is onmeetbaar.

God leeft onder ons, Hij leidt ons altijd.

Deze prachtige tijd wordt erg gekoesterd.

Refrein

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart.

Vorige:O Almachtige God, u bent zo glorierijk

Volgende:Het grootste geluk is God echt liefhebben

Gerelateerde media