De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

De door het Lam geopende Boekrol

—De woorden van de Heilige Geest aan de gemeenten

  • 1
  • 2
  • 3

Voorwoord

Deel één

Gods woorden aan het hele universum

(geselecteerde passage)

  • 1
  • 2
  • 3