213 Overdenkingen tijdens het lezen van Gods woorden

1 Gedurende vele jaren van geloof dacht ik dat mijn inspanning gelijkstond aan liefde voor God. Door Gods oordeel zag ik eindelijk de waarheid van mijn eigen verdorvenheid. Dat ik mezelf uitputte en hard voor God werkte, was alleen maar om zegeningen te verwerven. Het leek alsof ik me goed gedroeg, maar mijn levensgezindheid veranderde niet. Ik geloofde alleen maar in God om zegeningen te ontvangen en beweerde schaamteloos dat ik God liefhad. Ik probeerde het met God op een akkoordje te gooien, verzette me tegen God en probeerde God te misleiden, maar ik was me er niet van bewust. Hoe zou ik God kunnen vrezen zonder werkelijke zelfkennis? Er bestaat geen enkele kans dat mijn verdorven gezindheden worden gereinigd zonder dat ik oordeel onderga. Petrus onderging honderden beproevingen voordat hij uiteindelijk door God werd vervolmaakt. Het is niet makkelijk voor God om een zo volkomen verdorven mensheid te redden en te vervolmaken.

2 Ik kijk naar Gods woorden en kijk in mezelf. Ik zie hoe diep mijn verdorvenheid is. Ik heb een satanische natuur en verzet me vaak tegen God ondanks mezelf. Ik gedraag me vaak volgens satanische filosofieën en zo voer ik ook mijn plicht uit. Ik ben egoïstisch en bedrieglijk, en het ontbreekt me aan juiste menselijkheid. Ik openbaar alleen maar verdorvenheid, zonder ook maar enige werkelijkheid van de waarheid. Het oordeel van God zij dank dat het me nog net op tijd heeft gered. De woorden die door Christus worden uitgedrukt, zijn waarheid en leven, en het is de waarheid van Gods woorden die mijn verdorvenheid reinigt en wegneemt. Oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering zijn goed voor de mensheid. Ik neem me voor de waarheid na te streven om te worden vervolmaakt door God.

Vorige: 212 Gods liefde binnen Zijn oordeel zien

Volgende: 214 Na het oordeel ken ik mijzelf eindelijk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

132 Zolang je God niet verlaat

Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerkvan 't eerste tot het laatste detail.IOf de mens Zijn goedhartige wil voelt of...

846 God zorgt stil voor iedereen

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek