We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

213 Overdenkingen tijdens het lezen van Gods woorden

1 Gedurende vele jaren van geloof dacht ik dat mijn inspanning gelijkstond aan liefde voor God. Door Gods oordeel zag ik eindelijk de waarheid van mijn eigen verdorvenheid. Dat ik mezelf uitputte en hard voor God werkte, was alleen maar om zegeningen te verwerven. Het leek alsof ik me goed gedroeg, maar mijn levensgezindheid veranderde niet. Ik geloofde alleen maar in God om zegeningen te ontvangen en beweerde schaamteloos dat ik God liefhad. Ik probeerde het met God op een akkoordje te gooien, verzette me tegen God en probeerde God te misleiden, maar ik was me er niet van bewust. Hoe zou ik God kunnen vrezen zonder werkelijke zelfkennis? Er bestaat geen enkele kans dat mijn verdorven gezindheden worden gereinigd zonder dat ik oordeel onderga. Petrus onderging honderden beproevingen voordat hij uiteindelijk door God werd vervolmaakt. Het is niet makkelijk voor God om een zo volkomen verdorven mensheid te redden en te vervolmaken.

2 Ik kijk naar Gods woorden en kijk in mezelf. Ik zie hoe diep mijn verdorvenheid is. Ik heb een satanische natuur en verzet me vaak tegen God ondanks mezelf. Ik gedraag me vaak volgens satanische filosofieën en zo voer ik ook mijn plicht uit. Ik ben egoïstisch en bedrieglijk, en het ontbreekt me aan juiste menselijkheid. Ik openbaar alleen maar verdorvenheid, zonder ook maar enige werkelijkheid van de waarheid. Het oordeel van God zij dank dat het me nog net op tijd heeft gered. De woorden die door Christus worden uitgedrukt, zijn waarheid en leven, en het is de waarheid van Gods woorden die mijn verdorvenheid reinigt en wegneemt. Oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering zijn goed voor de mensheid. Ik neem me voor de waarheid na te streven om te worden vervolmaakt door God.

Vorige:Gods liefde binnen Zijn oordeel zien

Volgende:Na het oordeel ken ik mijzelf eindelijk

Gerelateerde media