Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen

Op een keer, terwijl ik mijn plicht vervulde, merkte ik dat een broeder trachtte zijn zusters te behagen, wat in mijn ogen een demonstratie was van het kwade aspect in zijn gezindheid.

2019-08-05 20:51:47

Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen

Enige dagen geleden verving onze kerk een leider. Omdat ik niet begreep door welk principe de kerk zich laat leiden bij het vervangen van personeel, kwam er een opvatting bij mij op:

2019-08-05 20:49:35

De rijkdommen van het leven

De jaren die volgden op het moment dat mijn vrouw en ik het werk van Almachtige God in de laatste dagen, accepteerden stonden in het teken van de onderdrukking door de CCP, de Communistische Partij van China.

2019-03-09 01:57:20

Oordeel is licht

Mijn naam is Zhao Xia. Ik ben geboren in een gewone familie. Onder invloed van spreekwoorden als “een man laat zijn naam achter overal waar hij verblijft, net zoals de gans zijn schreeuw uit overal waar hij vliegt” en “z…

2019-03-09 00:57:20

Het transformatieproces van een arrogante gelovige

“God, uw oordeel is zo echt, vol rechtschapenheid en heiligheid. Uw woorden zijn het licht dat de verdorvenheid van de mens onthult. Vroeger geloofde ik in God, maar ik begreep de waarheid niet.

2019-03-08 23:57:20

Eindelijk kan ik een beetje als mens leven

Diep in mijn hart voel ik me zwaar getuchtigd, elke keer wanneer ik de volgende woorden van God zie: “Wrede, meedogenloze mensheid! Het samenzweren, gekonkel en knokken, het bijeen schrapen van reputatie en fortuin, de w…

2019-03-08 21:57:20

Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen

Onlangs hield een kerk een stemming om een nieuwe leider te kiezen, maar de leider die de vergadering voorzat, handelde tegen de principes van de kerk en hield de stemming op haar eigen manier.

2019-03-08 20:57:20

Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal

25 en 26 juni 2013 waren onvergetelijk. We maakten een enorme gebeurtenis mee in onze regio, waarbij de meeste regionale leiders en medewerkers door de grote rode draak werden gegrepen.

2019-03-08 19:57:20

Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?

Ik ben een arrogante en verwaande persoon, en status is mijn achilleshiel. Al vele jaren wordt ik in mijn geloof gekneveld door reputatie en status en ik heb mezelf daar niet van kunnen bevrijden.

2019-03-08 18:57:20

Ketenen afwerpen is bevrijdend

Voordat ik in God geloofde, ongeacht wat ik aan het doen was, wilde ik nooit achteropraken. Ik was bereid om elke ontbering te aanvaarden, zolang dat betekende dat ik boven alle anderen zou uitstijgen.

2019-03-08 17:57:20

Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren

Een tijd geleden, telkens wanneer ik hoorde dat de hoogste leiders naar onze kerk zouden komen, voelde ik me ongemakkelijk. Ik onthulde mijn gevoelens niet naar buiten toe, maar in mijn hart voelde ik enkel geheim verzet…

2019-03-08 16:57:20

Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten

Het vaakgebruikte gezegde ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ ken ik persoonlijk maar al te goed. Mijn echtgenoot en ik waren bijzonder argeloze mensen: wanneer het zaken betrof die ons persoonlijk iets …

2019-03-08 14:57:20

Dit is de waarheid in de praktijk brengen

In het verleden werd ik aan een zuster gekoppeld om aan een aantal plichten te vervullen. Omdat ik arrogant was en verwaand, en omdat ik de waarheid niet zocht, had ik tegenover deze zuster een aantal vooroordelen die ik…

2019-03-08 13:57:20

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Van kleins af aan heb ik altijd van mijn ouders geleerd: “Je moet niet het hart hebben om anderen kwaad te doen, maar je moet waakzaam zijn om zelf niet te worden gekwetst.” Daarnaast heb ik zelf veel mensen bedrogen zie…

2019-03-08 12:57:20

Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren

Nadat ik dit allemaal besefte, begon ik aandacht te besteden aan mijn eigen binnengaan en eerst mijn eigen problemen op te lossen toen er dingen gebeurden.

2019-03-08 11:57:20

Gods speciale liefde ervaren

Van nature ben ik bijzonder arrogant; wat ik ook doe, ik ben altijd vindingrijk en origineel om mijn vernuft te tonen en zo schend ik vaak werkregelingen om dingen op mijn eigen manier te doen.

2019-03-08 10:57:20

De geheimen verborgen achter de zoektocht

Niet lang geleden werd ik verkozen tot middelhoge leider door mijn broeders en zusters. Op een dag, toen ik samen was met mijn collega’s, kon ik het niet helpen te denken: ik moet het goed doen.

2019-03-08 09:57:20

De ervaring van het beoefenen van de waarheid

Niet zo lang geleden hoorde ik “Preken en Gemeenschap over de Intrede in het Leven”, waaruit ik opmaakte dat enkel zij die de waarheid beoefenen de waarheid kunnen bekomen om uiteindelijk degenen te worden die de waarhei…

2019-03-08 07:57:20

Een Echt Partnerschap

Onlangs dacht ik dat ik een harmonieus partnerschap was aangegaan. Mijn partner en ik konden alles bespreken, soms vroeg ik hem zelfs om op mijn tekortkomingen te wijzen, en we hadden nooit onenigheid, dus ik dacht dat w…

2019-03-08 06:57:20

De echte betekenis van rebellie tegen God

In het verleden geloofde ik dat ‘rebellie tegen God’ betekende God verraden, de kerk verlaten, of je plichten laten vallen. Ik dacht dat dit soort gedrag rebellie betekende. Om die reden, telkens wanneer ik hoorde over m…

2019-03-08 04:57:20

Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid

In het verleden, telkens als ik de woorden las die door God werden geopenbaard over hoe de mensen geen waarheid aanvaarden, geloofde ik niet dat die woorden op mij van toepassing waren.

2019-03-08 03:57:20

Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens

Vroeger dacht ik dat God de mens enkel oordeelde en tuchtigde wanneer Hij de intrinsieke verdorvenheid van de mens openbaarde of met harde, oordelende woorden sprak over het einde van de mens.

2019-03-08 02:57:20

Ik leerde om met anderen te werken

Door de genade van God, nam ik de taak van kerkleider op me. Ik was toen heel enthousiast, en stelde de volgende resolutie voor God: ongeacht wat ik meemaak, ik zal mijn verantwoordelijkheden niet verzaken.

2019-03-08 01:57:20

Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven

Voorheen hoorde ik mijn broeders en zusters vaak zeggen: “Alles wat God doet is goed, het is alles wat mensen nodig hebben.” Ik gaf dit toe en stemde ermee in, maar ik begreep het niet vanuit mijn eigen ervaring. Later k…

2019-03-08 00:57:20

Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen

Een tijdje geleden, ondanks dat ik altijd wel enige inspiratie en voordeel ontving wanneer een zuster waarmee ik samenwerkte de verlichting die ze had bereikt tijdens het eten en drinken van het woord van God met me deel…

2019-03-07 23:57:20

Gods woord gebruiken als een spiegel

Nadat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, en het woord van God had gegeten en gedronken, werd het me overduidelijk dat het heel belangrijk is dat ik mezelf begrijp.

2019-03-07 22:57:20

Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent

Begin 2017 vervulde ik een leiderschapstaak in de kerk. Na enige tijd trainen kreeg ik van enkele broeders en zusters een advies: Ze zeiden dat ik maar weinig begrip had voor hun situatie en moeilijkheden, en dat ik nog …

2019-03-07 20:57:20

Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?

Ik begreep dat de reden waarom ik niet was veranderd ondanks dat ik God al vele jaren volgde, was omdat ik in God had geloofd, maar niet had gezocht om mijn gezindheid te veranderen; had enkel aandacht besteed aan hoe an…

2019-03-07 19:57:20

Een verandering ten goede op de weg van geloof in God

Hoewel ik God al vele jaren had gevolgd, had ik bijna geen vooruitgang geboekt met mijn binnengaan in het leven en dit maakte me zeer bezorgd.

2019-03-07 18:57:20

Na het verliezen van mijn status

Telkens als ik hoorde over mensen die als leider werd vervangen en hoe ze zich dan terneergeslagen voelden, zwak of verongelijkt, dan keek ik op hen neer. Ik dacht dat het gewoon een kwestie was van verschillende mensen …

2019-03-07 16:57:20

De hoogmoed voor de val

Omdat het nodig was voor het werk werd ik overgeplaatst naar een ander werkgebied. Op dat moment was ik God zeer dankbaar. Ik voelde dat ik veel gebreken had, maar dankzij Gods goddelijke promotie kreeg ik de kans om mij…

2019-03-07 15:57:20

Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?

Toen ik Gods woorden zag die zeiden: “Degenen die als leiders dienen willen altijd vindingrijker zijn, altijd met kop en schouders boven de rest uitsteken en nieuwe trucjes bedenken zodat God kan zien hoe capabel ze werk…

2019-03-07 14:57:20

Het zien van mijn ware gezicht

Omdat het voor het werk van de kerk nodig was, werd ik toegewezen aan een andere plaats om daar mijn plicht te vervullen. Het evangeliewerk stond op die plaats destijds op een laag pitje en de omstandigheden van broeders…

2019-03-07 13:57:20

Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient

Ik was net verkozen om de verantwoordelijkheid van kerkleider op me te nemen. Maar na een periode van hard werk verloor niet alleen het evangelisch werk van de kerk behoorlijk haar glans, maar leefden ook mijn broeders e…

2019-03-07 12:57:20

Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde

In eerdere communicaties hebben we altijd gepraat over de paden die werden bewandeld door Petrus en Paulus. Er wordt gezegd dat Petrus aandacht besteedde aan het kennen van zichzelf en God en dat hij iemand was die de go…

2019-03-07 11:57:20

De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak

Een tijd geleden moesten er districten binnen ons gebied in kaart gebracht worden en volgens onze principes voor de selectie van leiders was er één broeder die een vrij geschikte kandidaat was.

2019-03-07 10:57:20

Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk

Afgelopen dagen heeft de kerk een verandering in mijn werk geregeld. Toen ik deze nieuwe opdracht kreeg, dacht ik: Ik moet een laatste kans grijpen om een samenkomst bijeen te roepen met mijn broeders en zusters, om duid…

2019-03-07 09:57:20

Wat achter de leugen ligt

Telkens als ik de woorden van God zag die ons uitnodigde om eerlijke mensen te zijn en zuiver te spreken, dacht ik: “Ik heb geen probleem met zuiver spreken.

2019-03-07 08:57:20

Het geheim dat diep in mijn hart leeft

In de lente van 2006 verloor ik mijn positie als leider, en werd ik teruggestuurd naar waar ik vandaan kwam, omdat ik werd aangezien als een te grote ‘jaknikker’. Toen ik pas terugkwam, wentelde ik me in een smeltkroes v…

2019-03-07 07:57:20

De criteria van een echt goede persoon

Sinds mijn kindertijd heb ik altijd veel belang gehecht aan hoe andere mensen mij zagen en inschatten. Ik wilde opgehemeld worden door anderen voor al wat ik deed en ik ging nooit met iemand in discussie, wanneer iets in…

2019-03-07 06:57:20

Je bevrijden uit de ketenen

Tien jaar geleden, in de tijd dat ik voorganger was, deed ik altijd wat ik zelf wilde en handelde ik roekeloos, ten gevolge van mijn zelfingenomen natuur,

2019-03-07 02:57:20

Ik ben niet geschikt om Christus te zien

Sinds ik voor het eerst begon te geloven in Almachtige God heb ik altijd de broeders en zusters bewonderd die de persoonlijke bediening van Christus kunnen ontvangen, die Zijn preken met hun eigen oren kunnen horen.

2019-03-07 01:57:20