De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde (III)

1Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen
2Het doel van het beheren van de mensheid
3Het wezen en de identiteit van de mens
4Wat is de inherente identiteit en waarde van de mens
5Zijn zij die niet leren en weten niet net als beesten?
6Het uitverkoren volk in China kan geen enkele stam van Israël vertegenwoordigen
7Wat verstaan jullie onder zegeningen
8Wat is je begrip aangaande God
9Wat het betekent om een echt mens te zijn
10Wat weet jij over het geloof ?
11Wanneer de vallende bladeren terugkeren naar hun wortels zullen jullie spijt krijgen van al het kwaad dat jullie hebben gedaan
12Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn
13De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’
14Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens
15Je karakter is zo laag-bij-de-gronds!
16Het werk in het Tijdperk van de Wet
17Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing
18Woorden voor jong en oud
19Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld
20Over titels en identiteit
21Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden
22Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen voor het heil van de mens
23Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?
24Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen
25God is de Heer van heel de schepping
26Gods werk en het werk van de mens
27Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God
28De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig
29De essentie van het door God bewoonde vlees
30Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader
31Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
32God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan
33Gods werk en de praktijk van de mens