We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

218 Getransformeerd door het oordeel

1 Ik geloofde jarenlang in de Heer en verlangde altijd naar Zijn beloningen en om binnen te gaan in het hemelse koninkrijk. Ik werkte en zwoegde voor reputatie en status, en bracht Gods woorden nooit in praktijk. Ik zei dat ik God liefhad, maar toen beproevingen over me kwamen, koesterde mijn hart misvattingen en klachten. Ik maakte ruzie met God en sprak opstandige woorden. Door het oordeel te ondergaan voor de zetel van Christus, leerde ik mezelf kennen. Gods woorden waren als een scherp tweesnijdend zwaard dat mijn hart en geest opensneed. Gods strenge oordeel legde de waarheid van mijn hypocrisie bloot. Ik was druk in de weer voor mezelf om zegeningen te ontvangen, maar ik zei dat ik omwille van mijn liefde voor God leed. Ik was onoprecht en alles wat ik deed, was bedoeld om God te bedriegen en voor de gek te houden. Ik geloofde in God, maar toch probeerde ik met God te onderhandelen – ik was geheel zonder geweten of verstand. Ik deed God enorm veel pijn en verloor eenvoudigweg mijn menselijkheid, en ik was vervuld van wroeging. Zonder plek om mijn schaamte te verbergen viel ik neer voor God en toonde me bereid Gods oordeel te aanvaarden.

2 God lijdt de uiterste vernedering en pijn om de mensheid te redden. Hij verdraagt de misvattingen en klachten van de mens en wacht in stilte op het ontwaken van de mens. Gods oordeel en tuchtiging zijn alleen bedoeld om de mensheid waarheid en leven te laten verwerven. Nu ik de nauwgezette inspanningen begrijp die God verricht, ben ik vastbesloten de waarheid na te streven. Door oordeel en beproevingen te ondergaan, worden mijn verdorven gezindheden gereinigd. Mezelf gedragen volgens de waarheid van Gods woorden schenkt God vreugde en geeft me een onuitsprekelijk goed gevoel in mijn hart. Pas nu besef ik dat oordeel en beproevingen de zegeningen van God zijn. Gods liefde is zo werkelijk – hoe zouden we niet danken en prijzen? Ik ben bereid mijn hart en lichaam op te offeren om God te verkondigen en van Hem te getuigen en zo Zijn liefde terug te betalen. Ik herinner me Gods vermaningen goed en voer mijn plicht trouw uit om Hem tevreden te stellen. Ik houd rekening met Gods wil en zal een prachtig en welluidend getuigenis voor Hem afleggen. Hoewel de weg moeilijk en ruig is, wens ik God eeuwig lief te hebben.

Vorige:Oordeel heeft mijn hart gewekt

Volgende:Gods woorden wekten mijn hart

Gerelateerde media

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

  I God werkt in het vlees en spreekt in het vlees, om de mens beter te kunnen overwinnen. Toen God voor het eerst vlees werd, verloste Hij de mens en v…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.