Christelijk lied ‘Het is Almachtige God die ons redt’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Het is Almachtige God die ons redt’ (Dutch subtitles)

160 |11 de april de 2020

Wie drukt de waarheid uit

om de mensheid te redden?

Wie spreekt recht, gezeten op de witte troon?

Het is Almachtige God die in de laatste dagen

in het vlees is gekomen.

Hij uit woorden om op de deur

van de mensheid te kloppen.

Hij leidt ons weg van de wereld

en redt ons van de verdorvenheid van Satan.

Door de waarheid te begrijpen worden we gereinigd

en leven we in het licht.

Met God naast ons, en met God bij ons,

zijn onze levens echt gelukkig.

Wie is het die ons waarheid en leven geeft?

Wie is het die licht brengt naar de wereld?

Het is de geliefde Almachtige God,

de geliefde Almachtige God.

Hij spreekt en werkt iedere dag in ons midden.

Hij hoedt ons en bewatert ons persoonlijk.

We hebben het geluk Zijn ware liefde te ervaren.

We volgen God met volmaakt vertrouwen.

We vervullen onze plichten,

getuigen voor God en verheerlijken God.

Wiens woorden doorboren ons hart

als een scherp zwaard?

Wiens liefde voor de mens is het zuiverst, het mooist?

Het is Almachtige God

die in de laatste dagen is geïncarneerd.

Zijn woorden brengen het wezen en de wortel

van de verdorvenheid van de mensheid aan het licht.

We ervaren het oordeel en de beproevingen van Gods woorden.

We zien dat Gods gezindheid rechtvaardig en heilig is.

Onze verdorven gezindheden worden gezuiverd

en we lijken weer menselijk.

We ervaren Gods liefde en moeten Hem wel prijzen.

Wie is het die de verdorven mensheid zuivert en redt?

Wie is het die de mensheid een prachtige bestemming brengt?

Het is Almachtige God, wiens werk wijs is en alvermogend.

Hij verslaat Satan,

vervolmaakt Zijn volk en verkrijgt glorie.

We hebben het geluk redding te bereiken!

Het is zo geweldig getuige te zijn van Gods almachtige woorden!

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk met het volste vertrouwen.

We vervullen onze plicht goed en getuigen voor God

en zullen voor eeuwig van God houden!

We vervullen onze plicht goed en getuigen voor God

en zullen voor eeuwig van God houden!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren