Kinderdans | Christelijk lied ‘O Almachtige God, u bent zo glorierijk’

Kinderdans | Christelijk lied ‘O Almachtige God, u bent zo glorierijk’

1346 |20 de april de 2018

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, u bent de Verlosser die opnieuw is gekomen.

U spreekt tot alle volkeren, oordeelt over hen en reinigt hen met de waarheid.

Uw woorden zijn vervuld van gezag en kracht en zuiveren de verdorven gezindheid van de mensen.

Uw woorden openbaren almacht en meer nog Gods rechtvaardigheid.

Gods woord oordeelt over de oude wereld en oordeelt over alle naties en volkeren.

Gods woorden volbrengen alles en Hij heeft Satan al volledig verslagen.

Prijs God, prijs God. O Almachtige God, u bent zo glorierijk!

Uw daden zijn zo wonderbaarlijk! Alle naties en volkeren springen op van vreugde.

God is wijs en almachtig in Zijn werk met de grote rode draak die dienst doet.

Satan jaagt als een razende om mensen te vervolgen.

Door beproevingen wordt een groep mensen vervolmaakt tot overwinnaars.

Geheel Gods volk wordt compleet gemaakt door Hem. Zij verwerpen de grote rode draak volkomen.

Satans koninkrijk is geheel vernietigd en Gods koninkrijk is op aarde verschenen!

Wij werpen ons neer in aanbidden en prijzen Gods heerschappij op aarde.

Waarheid en rechtvaardigheid worden geopenbaard aan de wereld.

Alle naties en volkeren verheffen hun stem met een lofzang.

Prijs God, prijs God. O Almachtige God, u bent zo glorierijk!

Uw wijsheid is wonderlijk! Alle naties en volkeren springen op van vreugde.

Gods grote werk is voltooid en God keert terug naar Sion.

De mens heeft Gods grote redding ontvangen en is ontsnapt aan de duistere invloeden van Satan.

Elke vers van Gods woorden draagt vrucht. De uitkomsten voor de verschillende volkeren zijn geopenbaard.

Zij die de waarheid hebben verkregen zijn gezegend door God; zij die God haten zullen Zijn straf ondergaan.

Grote rampen zullen de wereld vernietigen, maar Gods volk zal overleven.

Alle volkeren en naties zullen verschijnen voor Gods troon en alle mensen zullen God prijzen met heel hun harten.

Prijs God, prijs God. O Almachtige God, u bent zo glorierijk!

Hemelen en aarde en alle dingen springen op van vreugde en prijzen de glorie van Almachtige God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren