Christelijk lied ‘Een keuze zonder spijt’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Een keuze zonder spijt’ (Dutch subtitles)

232 |23 de april de 2020

Wanneer Satans arrestaties

en vervolging van christenen

steeds wreder worden,

wanneer de stad vol duistere gruwelen is,

en ik vlucht waarheen ik maar kan,

wanneer de vrijheid

in een naargeestige gevangenis is opgesloten,

wanneer mijn enige gezelschap

een lange nacht vol pijn is,

zal mijn geloof in God niet wankelen;

nooit zal ik mijn Heer, mijn God verraden.

Almachtige, ware God, mijn hart behoort aan u.

Opsluiting kan alleen mijn lichaam bedwingen.

Het kan mijn voeten er niet

van weerhouden u te volgen.

Het kan mijn voeten er niet

van weerhouden u te volgen.

Pijnlijk lijden, een hobbelige weg –

met het richtsnoer van uw woorden

kent mijn hart geen angst,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd.

Wanneer de verwoestende foltering

door de satanische duivels

steeds feller wordt,

wanneer ik steeds opnieuw

brandende pijn onderga,

wanneer het vlees op zijn zwakst is

en de kwelling ervan het meest intens,

op het laatste moment,

wanneer ze op het punt staan mij het leven te ontnemen,

zal ik nooit toegeven aan de grote rode draak,

nooit een Judas zijn, een schandvlek voor God.

Almachtige, ware God,

tot de dood zal ik u trouw zijn.

Satan kan alleen maar mijn lichaam folteren en teisteren,

maar hij kan mijn geloof en liefde voor u niet raken,

maar hij kan mijn geloof en liefde voor u niet raken.

Het leven en de dood zullen voor eeuwig

onder uw heerschappij staan.

Ik zal alles verzaken om van u te getuigen.

Om te getuigen van u en Satan te beschamen,

zal ik sterven zonder klagen.

Om te getuigen van u en Satan te beschamen,

zal ik sterven zonder klagen.

Wat een eer om Christus te volgen

en te streven God lief te hebben in het leven!

Met hart en ziel moet ik Gods liefde terugbetalen;

ik ben bereid alles te verzaken om van God te getuigen.

Zo lang ik leef, is het schenken van mijn hele wezen aan God

een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben,

een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben,

een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren