Christelijk lied ‘Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid’ ( Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid’ ( Dutch subtitles)

856 |17 de februari de 2020

Voor de mens reist de Schepper overal rond;

in stilte schenkt Hij hem elke seconde van Zijn leven.

Zonder medelijden voor Zichzelf, koestert Hij

de mens die Hij schiep

en geeft hem alles wat Hij heeft.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

Onvoorwaardelijk schenkt Hij genade en verdraagzaamheid,

zodat de mens in Zijn aanschijn kan leven en Zijn geschenk van leven ontvangen;

eens onderwerpt hij zich en zal inzien dat Hij de Ene is,

die de mensheid leeftocht geeft en de hele schepping voorziet.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

De daden van de mens trekken Zijn hart heen en weer.

De slechtheid en verdorvenheid van de mens wekken Zijn toorn en smart.

Maar het berouw van de mens maakt dat Hij vergeeft en zich verheugt.

Al Zijn gedachten en ideeën draaien immer om de mensen.

De uitdrukking van al wat Hij is en heeft is allemaal voor de mensheid,

en al Zijn emoties zijn vervlochten met haar bestaan.

Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens,

heeft oprechte liefde en onverbrekelijke genegenheid.

Alleen de Schepper kan de mens genade betonen

en Zijn hele schepping koesteren.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren