Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ ( Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ ( Dutch subtitles)

551 |01 de februari de 2020

Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog.

Het is een weg met vele bochten en vele gaten.

Hoe moeilijker het pad, is wat Hij tegen ons zegt, hoe beter het de liefde in ons hart onthult.

Maar niemand van ons kan zo’n pad openen.

Maar niemand van ons kan zo’n pad openen.

In mijn ervaring, bewandelde ik menig pad. Die paden waren verraderlijk en moeilijk.

Ik heb grote angst doorstaan, soms was ik zo bedroefd,

maar ik geloof dat dit pad wordt geleid door God.

Dus ik doorsta de pijn om door te blijven gaan.

Dit is wat God heeft bepaald, daaraan kan niemand ontsnappen.

Ik vraag Hem niet om zegeningen.

Ik wil alleen in staat zijn het pad te gaan dat ik moet gaan volgens Gods wil.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Ik vraag Hem niet om zegeningen.

Ik wil alleen in staat zijn het pad te gaan dat ik moet gaan volgens Gods wil.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

God heeft voorbeschikt en mensen kunnen niemand anders helpen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren