Christelijk lied ‘Zing de lof van Almachtige God’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Zing de lof van Almachtige God’ (Dutch subtitles)

644 |19 de maart de 2020

Aanbevolen video:Christelijk lied ‘We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen’ (Dutch subtitles) https://nl.godfootsteps.org/videos/fortunate-to-meet-with-God-s-coming.html

Christelijk lied ‘Zing de lof van Almachtige God’ (Dutch subtitles)

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

U bent de ene ware God die verschijnt in het vlees,

de Redder die met glorie is gekomen!

U bent de ene ware God, die altijd aan het werk is

voor de redding van de mensheid!

U hebt de mensheid tot vandaag geleid.

Om ze volledig te reinigen en redden,

bent u tweemaal geïncarneerd in het vlees!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

U drukt de waarheid uit, bewatert ons met uw woord,

dat we mogen leven in uw aanwezigheid.

U hebt de waarheid van het leven in de wereld gegoten,

zodat u ons kan, kan redden!

Na het beoefenen van uw woord,

groeien we in ons leven, we begrijpen de waarheid.

Uw woord oordeelt en zuivert onze verdorvenheid,

we worden nieuwe mensen!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

U bent zo liefelijk, u bent eeuwige lof waardig.

We genieten zo veel van uw liefde, we willen u slechts terugbetalen.

Almachtige God, we houden van u en zingen altijd uw lof!

Uw rechtvaardige gezindheid krijgt ons lied en dans van lof!

Laat ons onze liefde en hulde aan u tonen!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

U hebt het normale leven van de mensheid hersteld,

en brengt ons tot de mooie bestemming.

U hebt Satan verslagen en ons geheel

gered en alle glorie verworven!

Uw wijsheid lovend, zullen we u altijd verheffen! Ja zeker!

Uw almacht lovend, zullen we altijd van u getuigen!

We zullen dansen en zingen in lof aan u!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

Almachtige God, liefelijke God,

we zingen uw, we zingen uw lof voor eeuwig!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

#Kerkmuziek #Gospelmuziek #Kerkgezang #muziek #liederen #liedjes #Aanbidding #Almachtige_God

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren