We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ (Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ (Fragment) ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’ Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing’ (Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing’ (Fragment) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ (Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘De essentie van het door God bewoonde vlees’ (Fragment) ‘Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden’ (Fragment I)‘Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden’ (Fragment I) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ (Fragment I)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging’ (Fragment I) ‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Gods huidige werk kennen’ (Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Gods huidige werk kennen’ (Fragment) ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment)‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het zuchten van de Almachtige’(Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het zuchten van de Almachtige’(Fragment) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’(Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’(Fragment) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke I’(Fragment)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke I’(Fragment) Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I)Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven (Fragment I) Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zesentwintigste uitspraak’ (Fragment I)Het woord van God ‘Gods uitspraken aan het hele universum De zesentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)Gods woorden ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I) Gods woorden ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ (Fragment I)Gods woorden ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ (Fragment I) Gods woorden ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I)Gods woorden ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) Gods woorden ‘Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?’ (Fragment I)Gods woorden ‘Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?’ (Fragment I) Gods woord ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ (Fragment I)Gods woord ‘God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment III)‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment III) Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I)Gods woorden ‘Gods uitspraken aan het hele universum De negenentwintigste uitspraak’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I)Lezing van de woorden van God ‘God Zelf, de unieke I Gods gezag (I) Deel twee’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I)Lezing van de woorden van God ‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ (Fragment I) ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment IV)‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig’ (Fragment IV) Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ (Fragment I)Uitspraken van Christus ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ (Fragment I) Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II)Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I) ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I)‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment I) ‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’ (Fragment I)‘Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Fragment III)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens’ (Fragment III) ‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ (Fragment I)‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht’ (Fragment I) Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens ’ (Fragment I)Lezing van de woorden van Almachtige God ‘God is de bron van het leven van de mens ’ (Fragment I) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment IV)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment IV) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment III)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III ’ (Fragment III) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke II’ (Fragment I)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke II’ (Fragment I) Lezing ‘Het zuchten van de Almachtige’ | Uitspraken van Christus (Fragment II)Lezing ‘Het zuchten van de Almachtige’ | Uitspraken van Christus (Fragment II) Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II)Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘God Zelf, de unieke III’ (Fragment II) Gods woord ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment I)Gods woord ‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ (Fragment I) Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)

‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’

Lezingen van Gods woorden   119  

Een lezing van de woorden van Almachtige God ‘Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens’ (Fragment I)

Het werk dat ik al duizenden jaren beheer, wordt pas in de laatste dagen volledig aan de mens geopenbaard. Het is pas nu dat ik het volledige mysterie van mijn management heb onthuld voor de mens. De mens kent het doel van mijn werk en heeft bovendien begrip gekregen van al mijn mysteries. En ik heb de mens alles verteld over de bestemming waar hij zich zorgen over maakt. Ik heb voor de mens reeds al de mysteries onthuld die voor meer dan 5900 jaar verborgen waren gebleven. Wie is Jehova? Wie is de Messias? Wie is Jezus? Jullie zouden dit allemaal moeten weten. Mijn werk draait om deze namen. Hebben jullie dat begrepen? Hoe moet mijn heilige naam worden verkondigd? Hoe moet mijn naam worden verspreid naar enige natie die door een van mijn namen een beroep op mij heeft gedaan? Mijn werk is in het proces van uitbreiding en ik zal de volheid ervan verspreiden naar elke afzonderlijke natie. Aangezien mijn werk in jullie is uitgevoerd, zal ik jullie slaan net zoals Jehova de herders van het huis van David in Israël sloeg, waardoor jullie worden verspreid onder elke natie. Want in de laatste dagen zal ik alle naties in gruzelementen slaan en ervoor zorgen dat hun volkeren opnieuw worden verdeeld. Als ik weer terugkom, zullen de naties al verdeeld zijn volgens de grenzen die zijn vastgesteld door mijn brandende vlammen. In die tijd zal ik mijzelf opnieuw manifesteren aan de mensheid als de verzengende zon, mijzelf openlijk aan hen tonen in het beeld van de Heilige die ze nooit hebben gezien, terwijl ze door de talrijke landen wandelen, precies zoals ik, Jehova, eens tussen de Joodse stammen wandelde. Vanaf dat moment zal ik de mensheid in hun leven op aarde leiden. Daar zullen zij zeker mijn glorie zien en zij zullen zeker ook een wolkkolom in de lucht zien om hen in hun leven te leiden, want ik zal op heilige plaatsen verschijnen. De mens zal mijn dag van gerechtigheid zien en ook mijn glorieuze manifestatie. Dat zal gebeuren wanneer ik de hele aarde zal regeren en mijn vele zonen in heerlijkheid zal brengen. Overal op aarde zullen mensen buigen en mijn tabernakel zal stevig worden opgericht te midden van de mensheid, op de rots van het werk dat ik vandaag uitvoer. Mensen zullen mij ook in de tempel dienen. Het altaar, bedekt met smerige en walgelijke dingen, zal ik in stukken slaan en opnieuw opbouwen. Pasgeboren lammeren en kalveren zullen op het heilige altaar worden gestapeld. Ik zal de tempel van heden afbreken en een nieuwe bouwen. De tempel die nu staat, vol met afschuwelijke mensen, zal instorten en die ik bouw zal gevuld worden met dienaren die loyaal zijn aan mij. Ze zullen opnieuw opstaan en mij dienen voor de glorie van mijn tempel. Jullie zullen zeker de dag zien waarop ik grote glorie zal ontvangen en jullie zullen zeker ook de dag zien wanneer ik de tempel neerhaal en een nieuwe bouw. Ook zullen jullie met zekerheid de dag van de komst van mijn tabernakel in de mensenwereld zien. Zo zal ik mijn tabernakel in de mensenwereld brengen, wanneer ik de tempel verpletter. Het zal hetzelfde zijn als wanneer mensen mij zien afdalen. Nadat ik alle naties heb verbrijzeld, zal ik hen opnieuw bijeen vergaren. Ik zal vanaf die tijd mijn Tempel bouwen en mijn altaar oprichten, zodat allen mij offers kunnen brengen, mij kunnen dienen in mijn tempel en trouw toegewijd kunnen zijn aan mijn werk onder de heidense naties. Zij zullen gelijk zijn aan de Israëlieten van tegenwoordig, getooid met een priesterlijk kleed en kroon, met de glorie van mij, Jehova, in hun midden en mijn majesteit die over hen zweeft en bij hen blijft. Mijn werk onder de heidense naties zal ook op dezelfde manier worden uitgevoerd. Zoals mijn werk in Israël was, zo zal mijn werk onder de heidense naties zijn, omdat ik mijn werk in Israël zal uitbreiden en het zal verspreiden naar de naties van de heidenen.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen