De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

288 Waar zijn alle menselijke intenties voor

Snelheid

288 Waar zijn alle menselijke intenties voor

Couplet 1

Mensen tonen hun goedheid en zijn zelfzuchtig

als ze ongelovige familieleden naar de kerk brengen.

Ze focussen op liefde, los van of ze geloven

en of deze daad Gods wil is.

Sommigen brengen echtgenoten of ouders voor God.

Ongeacht of de Heilige Geest instemt

en of deze Zijn werk uitvoert,

kiezen ze blind ‘getalenteerden’ voor God.

Welke intenties hebben mensen waarlijk?

Is het niet om je eigen plannen en verlangens te vervullen?

Is het echt voor Gods managementplan en werk?

Is het voor de plicht van een schepsel?

Couplet 2

De mens' enthousiasme en intenties komen van Satan

en hij kan het werk van de Heilige Geest niet voltooien.

Ongeacht wat voor persoon je bent,

moet men het werk van de Heilige Geest hebben.

Kan een persoon een persoon voltooien?

Waarom houden echtgenoten van elkaar?

Waarom gehoorzamen kinderen hun ouders?

En waarom zijn ouders verzot op hun kinderen?

Welke intenties hebben mensen waarlijk?

Is het niet om je eigen plannen en verlangens te vervullen?

Is het echt voor Gods managementplan en werk?

Is het voor de plicht van een schepsel?

Couplet 3

Wat voor goeds komt er uit je goedheid naar ongelovigen?

Zelfs als ze worstelen met het volgen van God,

kunnen ze niet gered worden zoals men gelooft.

Zij die redding ontvangen zijn niet makkelijk te winnen.

Welke intenties hebben mensen waarlijk?

Is het niet om je eigen plannen en verlangens te vervullen?

Is het echt voor Gods managementplan en werk?

Is het voor de plicht van een schepsel?

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De mens wordt gered wanneer hij Satans invloed van zich afwerpt

Volgende:Het resultaat van degenen die God dienen, maar Hem weerstaan

Gerelateerde media