We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

331 Als Gods staf komt

Snelheid

331 Als Gods staf komt

Vers 1

Zonder dat de mens het weet, zoekt God de aarde af,

maar Hij ziet geen plek die vol leven is.

Hij schijnt licht en warmte op aarde,

kijkt uit over het land vanuit de derde hemel.

Refrein 1

Licht en warmte doordringen het land,

maar alleen zij verheugen zich.

De mens is niet opgewekt, hij zwelgt in gemak.

Dus God schenkt Zijn staf om warmte en licht te verdrijven.

Terwijl de aarde kil en donker wordt,

blijft de mens maar genieten, genieten.

Vers 2

De mens voelt wel Gods staf, maar reageert niet.

Hij blijft genieten van de aardse zegeningen.

Dan spreekt God woorden om de mens te tuchtigen.

Alle mensen worden gekruisigd – ondersteboven.

Refrein 2

Als Gods tuchtiging komt,

wordt de mens opgeschrikt door oorverdovend lawaai.

Hij wil nog vluchten maar het is te laat.

Met Zijn tuchtiging daalt Gods koninkrijk neer.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Als Gods tuchtiging komt,

wordt de mens opgeschrikt door oorverdovend lawaai.

Hij wil nog vluchten maar het is te laat.

Met Zijn tuchtiging daalt Gods koninkrijk neer.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Naar ‘Hoofdstuk 25’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alle mensen worden wakker

Volgende:God zal de mensen van alle landen overwinnen

Gerelateerde media

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…