De app van De Kerk van Almachtige God

Volg de voetstappen van het Lam en geniet van het rijke levensvoedsel

Herenig u met de Heer Geniet van een overvloedig feestmaal

Het evangelie van het hemelse koninkrijk

Wilt u meer te weten komen over Gods nieuwe werk en de voetstappen van het Lam volgen?

Hier kunt u Gods uitspraken voor het nieuwe tijdperk vinden. Hier onthult God de mysteries van de waarheid …

Leer Gods werk in de laatste dagen kennen en betreed het pad om redding te verwerven en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Getuigenissen

Elke christen heeft een ontroerend verhaal over hoe hij of zij door God werd uitgekozen.

Elke ware gelovige in God ervaart Zijn werk.

Kom Gods werk te weten en ervaar Zijn liefde en redding aan de hand van allerlei ervaringen en getuigenissen van christenen.

Geloof en Leven

We worden in ons leven geconfronteerd met allerlei soorten omgevingen, mensen, gebeurtenissen en dingen.

In ons geloof komen we allerlei soorten verwarring en moeilijkheden tegen.

“Geloof en leven” is een zorgvuldig samengestelde verzameling essays over de ervaringen en getuigenissen van christenen waarbij u in een verscheidenheid aan omgevingen wordt geholpen Gods wil te begrijpen en het juiste pad van de praktijk te vinden.

Hoor Gods uitspraken in de laatste dagen, neem de voeding van de levende wateren tot u

Gods woorden zijn als een lantaarn die voor ons uitgaat, het licht op het pad dat onze weg vooruit verlicht. Houd Gods voetstappen bij, luister naar de uitspraken van Christus van de laatste dagen, begrijp alle mysteries van de waarheid en geniet van de bewatering en voeding door het levende water van het leven!

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Luister voortdurend en overal naar de nieuwe liederen van het koninkrijk. Breng uzelf voor God tot rust en laat uw hart dichter tot Hem komen.

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Films
Koorvideo’s
Lofzang
Variété
Lezingen

Hier vind je christenen die blij de wederkomst van de Heer verwelkomen en vind je hun ervaringen in het echte leven waarin ze voor Gods troon worden opgenomen. We hebben deze films zorgvuldig uitgekozen. Het zijn getuigenissen van de ervaringen van christenen van Gods oordeelswerk van de laatste dagen en hoe ze zo een verandering in hun gezindheid bereiken. Door deze christelijke films zul je Gods werk van de laatste dagen begrijpen en het pad vinden om volledige redding te verwerven en het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Geniet van de video’s met christelijke koorwerken en breng lof aan de verschijning van Christus van de laatste dagen en aan de komst van Gods koninkrijk onder de mensen!

Hier treft u allerlei video’s met lofzang aan waar u met plezier naar kunt luisteren. Luister daar met uw hart naar, zing mee en breng dank vanwege Gods liefde die altijd met ons is!

Dit is een verzameling optredens over getuigenissen van het evangelie en vervolging van godsdiensten, waarmee u het antwoord krijgt op al uw vragen over het verwelkomen van de komst van de Heer en waarmee u de waarheid wordt getoond ten aanzien van de vervolging door de CCP van religieuze overtuigingen.

Bekijk video's en voorlezingen van Gods woorden om de uitspraken die de Heilige Geest tot de gemeenten richt te horen. Begrijp de mysteries van Gods zesduizendjarige managementplan en Gods wil de mensheid te redden.

Dagelijkse devoties brengen u dichter bij God

Omdat het levenstempo steeds hoger komt te liggen, hebben we steeds minder tijd om dichter bij God te komen. Waarom zou u het niet een beetje rustiger aandoen, uw hart voor God tot rust brengen en nadenken over Zijn woorden om zo een juiste relatie met Hem op te bouwen?

Onze speciale online-vertegenwoordigers zijn er voor u

Telkens wanneer u in uw of dagelijks leven of in uw geloof ook maar even tegen vragen of moeilijkheden aanloopt, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zijn altijd beschikbaar om naar uw diepste gedachten te luisteren, om dingen uit te zoeken en samen te communiceren.