De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Investigate God’s Work in the Last Days

Through Mobile Application

Welcome truth seekers who long for God's appearance to download our App

1 Download our application in app store

App Store

2 Download our application by scanning 2D barcode

Introduction to the APP