Readings-on-knowing-God-selections

Over het kennen van God (Selectie)

Luister naar de voordracht van de woorden van Almachtige God en je zult Gods identiteit, status en essentie leren kennen aan de hand van Zijn werk en woorden en van de gezindheden die Hij uitdrukt. Dan zul je geloven dat Christus van de laatste dagen – Almachtige God – de Ene is die heerst over alle dingen.

Meer
Zoekresultaten
  • Alles