Getuigenissen over terugkeer naar God

37 artikelen 6 video’s

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken…

Ik vond de weg om te worden gereinigd van zonde

Door Weixiao, Zuid-Korea “Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als…

Hoe de wijze maagden de Heer verwelkomden

Almachtige God zegt: “Waar God ook maar verschijnt, daar wordt de waarheid uitgedrukt en daar zal de stem van God zijn. Alleen zij die de waarheid kun…

Ik weet nu Gods nieuwe naam

Door Zhaoxin Ik geloofde in de Heer en woonde al bijeenkomsten bij met mijn ouders toen ik klein was, dus ik ging na de middelbare school naar een ch…

Oordeel is de sleutel tot het hemelse koninkrijk

Door Zhenglu, China Ik kom uit een christelijk gezin. Mijn vader zei vaak: “Door in de Heer te geloven, worden onze zonden vergeven en zijn we niet l…

De weg naar zuivering

Door Allie, Verenigde Staten Ik ben gedoopt in naam van de Heer Jezus in 1990 en in 1998 werd ik medewerkster in de kerk. Dankzij het werk en de leid…

Nu begrijp ik de relatie tussen de Bijbel en God

Door Jean, Kameroen Almachtige God zegt: “Jarenlang heeft de traditionele manier van geloven (van het Christendom, één van de drie belangrijkste reli…

Kan de Bijbel de Heer vertegenwoordigen?

Door Xiangwang, Maleisië Almachtige God zegt: “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in s…

Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende t…

Luisteren naar Gods stem en de Heer verwelkomen

Door Muguang, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezu…

In de voetsporen van het Lam treden

Door Lizhong, China “Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen…

Ik ben herenigd met de Heer

  Door Lilan, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid.…