Een handleiding voor geloof

13 artikelen

Wat betekent echt berouw en hoe toon je berouw?

Veel mensen denken dat berouw betekent dat we onze zonden belijden en ons goed gedragen. In feite is dit geen echt berouw. Wil je weten wat echt berouw betekent? Lees dit artikel en je zult weten hoe je berouw moet tonen om Gods redding te bereiken en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Het berouw van een officier

Almachtige God zegt: “Alles wat God in Zijn werk sinds de schepping van de wereld tot nu heeft gedaan, is liefde, zonder enige haat jegens de mens. Ze…