Getuigenissen over terugkeer naar God

47 artikelen 6 video’s

Een spirituele strijd thuis

Door Ruth, Verenigde Staten In augustus 2018 vertelde een vriendin me dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat Hij waarheden uitdrukte om het werk v…

Ontsnappen aan de geruchtenmolen

Door William, Verenigde Staten In oktober 2016 verhuisde ik naar New York. Later werd ik in de naam van de Heer Jezus gedoopt in een Chinese kerk. Zo…

Wie zijn de farizeeën van deze tijd?

Door Jingmo, Maleisië In mijn 22 jaar als christen was ik voornamelijk belast met de financiën van de kerk en de zondagsschool. In mei 2017 ontmoet…

Aan een zijden draad

Door Zhang Hui, China In 2005, niet lang nadat ik het werk van de laatste dagen van Almachtige God had aanvaard, deelde ik het evangelie met een broe…

Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik

Door Xiaoyun, China Ik was legerofficier toen een Koreaanse voorganger me op een dag in 1999 het evangelie van de Heer Jezus predikte. Vanwege mijn o…

Pas om voor het zuurdesem van de farizeeën: ik heb de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomd

Hanmei heeft het geweldige nieuws van de wederkomst van de Heer gehoord, maar ze had nooit verwacht dat er op de weg naar het koninkrijk van de hemel zoveel struikelblokken zouden liggen. Oog in oog met de bek van de leeuw bidt Hanmei tot God en zoekt de waarheid. Uiteindelijk is ze in staat om weer voor God te komen. Pas om voor het zuurdesem van de farizeeën: ik heb de wederkomst van de Heer Jezus verwelkomd Het herkennen van de farizeeën van vandaag en het verwelkomen van de wederkomst van de Heer Jezus Uiteindelijk doorzie ik wie de farizeeën van vandaag zijn op mijn pad van het verwelkomen van de Heer