Een handleiding voor geloof

13 artikelen

Het berouw van een officier

Almachtige God zegt: “Alles wat God in Zijn werk sinds de schepping van de wereld tot nu heeft gedaan, is liefde, zonder enige haat jegens de mens. Ze…