Artikelen over preken

20 artikelen

Heb je de stem van God gehoord?

Dag broeders en zusters. We prijzen ons gelukkig dat we bij elkaar zijn – dank de Heer! We zijn allemaal mensen die graag naar Gods woorden luisteren …

Keert de Heer echt weer op een wolk?

We zien de ene ramp na de andere en pandemieën gaan de wereld rond. Gelovigen wachten angstvallig op de terugkeer van de Heer op een wolk om hen op te…

Is het concept van de Drie-eenheid houdbaar?

Sinds de geïncarneerde Heer Jezus het werk van het Tijdperk van Genade deed, heeft het hele christendom de ene ware God 2000 jaar lang gedefinieerd al…

Wat is de incarnatie?

We weten allemaal dat God tweeduizend jaar geleden in het vlees als de Heer Jezus op de wereld van de mens kwam om de mensheid te verlossen, dat Hij p…