De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

Recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Gods heiligheid (III)     Deel twee

We hebben het er net over gehad hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven, laten we nu communiceren over hoe Satan de wetenschap gebruikt om de mens te verderven. Ten eerste gebruikt Satan de naam van de wetenschap om de nieuwsgierigheid van de mens te bevredigen en aan de wens van de mens te voldoen[a] om de wetenschap te onderzoeken en mysteries door te lichten. Ook in naam van de wetenschap voldoet Satan aan de materiële behoeften van de mens en aan de eis van de mens om voortdurend zijn levenskwaliteit te verhogen. Satan gebruikt daarom in deze naam de methode van de wetenschap om de mens te verderven. Is het alleen het denken van de mens of de geest van de mens die Satan verderft door op deze manier de wetenschap te gebruiken? Als je naar de mensen kijkt, de gebeurtenissen, de dingen in onze omgeving die we zien, waar we mee in contact komen, wat verderft Satan dan verder nog met de wetenschap? (De natuurlijke omgeving.) Jullie hebben gelijk. Het lijkt erop dat jullie hierdoor erg zijn benadeeld en er ook diep door worden getroffen. Naast het gebruiken van alle verschillende bevindingen en conclusies van de wetenschap om de mens te misleiden, gebruikt Satan de wetenschap ook als een middel om moedwillig de leefomgeving die door God aan de mens werd geschonken te vernietigen en uit te buiten. Dit gebeurt onder het voorwendsel dat wanneer mensen wetenschappelijk onderzoek verrichten, hun leefomgeving steeds beter zal worden en hun levensstandaard voortdurend zal verbeteren, en bovendien dat wetenschappelijke ontwikkeling wordt ondernomen om tegemoet te komen aan hun dagelijks stijgende materiële behoeften en hun behoefte aan het steeds verhogen van hun kwaliteit van leven. Als het niet om deze redenen gaat, waarom zou men dan de wetenschap ontwikkelen? Dit is de theoretische basis van Satans ontwikkeling van de wetenschap. Maar wat heeft de wetenschap de mensheid gebracht? Waar bestaat onze directe omgeving uit? Is de lucht die de mensheid inademt niet verontreinigd? Is het water dat we drinken nog echt zuiver? (Nee.) Hoe zit het dan met het voedsel dat we eten, is het grootste deel nog natuurlijk? (Nee.) Wat is er dan mee? Het wordt geteeld met behulp van kunstmest en gekweekt met behulp van genetische manipulatie, en er worden ook mutaties geproduceerd met behulp van verschillende wetenschappelijke methoden, zodat zelfs de groenten en het fruit dat we eten niet langer natuurlijk is. Het is niet gemakkelijk voor mensen om een natuurlijk ei te vinden om te eten. En eieren smaken niet meer zoals vroeger, die zijn ook al veranderd door Satans zogenaamde wetenschap. Kijkend naar het grote geheel, zien we dat de hele atmosfeer is vernietigd en vervuild; bergen, meren, bossen, rivieren, oceanen en alles boven of onder de grond, alles is verwoest door zogenaamd wetenschappelijke vooruitgang. Met andere woorden, de hele ecologie, de hele leefomgeving die de mensheid door God is geschonken, is vernietigd en geruïneerd door de zogenaamde wetenschap. Hoewel er veel mensen zijn die hebben verkregen wat ze verwachtten met betrekking tot de kwaliteit van het leven waarnaar ze op zoek waren, een kwaliteit die bevredigend is voor zowel hun lusten als hun vlees, is de omgeving waarin de mens leeft in wezen vernietigd en geruïneerd door de verschillende ‘verworvenheden’ die de wetenschap heeft gebracht. Zelfs buiten of in onze huizen hebben we nu niet langer het recht om één teug schone lucht in te ademen. Is dit het verdriet van de mens? Heeft de mens nog de geringste mogelijkheid om gelukkig te zijn in deze leefomgeving? De mens leeft in deze leefomgeving en vanaf het allereerste begin is deze leefomgeving door God voor de mens geschapen. Het water dat mensen drinken, de lucht die mensen ademen, het voedsel dat mensen eten, planten, bomen en de oceanen – deze leefomgeving is de mens volledig door God geschonken; het is natuurlijk en werkt in overeenstemming met een natuurlijke wet die door God is vastgelegd. Als er geen wetenschap was, zou de mens gelukkig zijn geweest en van alles hebben kunnen genieten in de meest ongerepte staat in overeenstemming met de manier van God en in overeenstemming met datgene wat God hen heeft geschonken, om van te genieten. Maar nu is dit alles vernietigd en geruïneerd door Satan; de fundamentele leefomgeving van de mens is niet meer op zijn best. Maar niemand is in staat om te erkennen wat deze consequenties heeft veroorzaakt, of hoe dit tot stand is gekomen, en bovendien begrijpen en benaderen steeds meer mensen de wetenschap met de ideeën die Satan hen heeft ingeprent. Is dit niet ontzettend verfoeilijk en jammer? Nu Satan de ruimte heeft ingenomen waarin de mensheid leeft, hun leefomgeving, en hen heeft verdorven tot ze in deze gesteldheid raakten, en als je kijkt naar de mensheid die zich op deze manier blijft ontwikkelen: is er behoefte aan de hand van God om deze mensheid op aarde te vernietigen? Is het nodig dat de hand van God de mensheid vernietigt? (Nee.) Als de mensheid zich op deze manier blijft ontwikkelen, welke richting zal dit dan op gaan? (De ondergang.) Hoe zal de mensheid ten onder gaan? Naast de gulzige zoektocht van mensen naar roem en winst, verrichten ze voortdurend wetenschappelijke verkenning en diepgaand onderzoek, en voldoen ze onophoudelijk aan hun eigen materiële behoeften en lusten; wat zijn dan de gevolgen voor de mens? Allereerst is er geen ecologisch evenwicht meer en hand in hand hiermee zijn de lichamen van de mensen allemaal aangetast en beschadigd door dit soort omgeving, en hebben verschillende infectieziekten en plagen zich overal verspreid. Dit is een situatie waar de mens geen controle meer over heeft, nietwaar? (Ja.) Nu jullie dit begrijpen, als de mensheid God niet volgt, maar altijd op deze manier Satan volgt – met behulp van kennis om zichzelf voortdurend te verrijken, met behulp van de wetenschap om onophoudelijk de toekomst van het menselijk leven te verkennen, met behulp van dit soort methodes om te blijven leven – kunnen jullie nu herkennen wat het natuurlijke einde van de mensheid zal zijn? Wat zal het natuurlijke eindresultaat zijn? (De ondergang.) Het zal de ondergang zijn: stapsgewijs zal de mens de ondergang naderen. Stapsgewijs de ondergang naderen! Het ziet er nu naar uit dat wetenschap een soort toverdrankje is dat Satan voor de mens heeft bereid, zodat wanneer jullie dingen proberen te onderscheiden, jullie dit doen door een wazige nevel; hoe goed jullie ook kijken, jullie kunnen de dingen niet duidelijk zien, en hoe jullie het ook proberen, jullie kunnen er niet achter komen. Maar Satan gebruikt nog steeds de naam van de wetenschap om je eetlust op te wekken en je om de tuin te leiden, voetje voor voetje, in de richting van de afgrond en in de richting van de dood. Nietwaar? (Ja.) Dit is de tweede manier.

Wat is de derde manier? Het is hoe Satan de traditionele cultuur gebruikt om de mens te verderven. Er zijn veel overeenkomsten tussen de traditionele cultuur en bijgeloof, maar traditionele cultuur heeft bepaalde verhalen, toespelingen en bronnen. Satan heeft veel volksverhalen of verhalen in geschiedenisboeken verzonnen en bedacht, die bij mensen een diepe indruk hebben achtergelaten van traditionele culturele of bijgelovige figuren. Neem bijvoorbeeld China’s ‘De acht onsterfelijken die de zee over staken’, ‘Reis naar het westen’, ‘De Jadekeizer’, ‘Nezha verslaat de drakenkoning’, en ‘Ceremonie van de goden’. Zijn deze niet diep geworteld geraakt in de geest van de mens? Zelfs als sommigen van jullie niet alle details kennen, dan kennen jullie toch de verhalen in hun algemeenheid, en het is deze algemene inhoud die in je hart blijft steken en in je geest blijft hangen, en je kunt het niet vergeten. Dit zijn dingen die Satan lang geleden voor de mens heeft ingesteld, waarmee hij op verschillende momenten zijn verschillende ideeën of legenden heeft verspreid. Deze dingen schaden de ziel van mensen direct, ze hollen de ziel uit en houden mensen in hun ban van het ene na het andere. Dat wil zeggen dat wanneer je eenmaal deze dingen hebt geaccepteerd die voortkomen uit de traditionele cultuur, verhalen of bijgeloof, als deze dingen eenmaal in je geest zijn gevestigd, als ze eenmaal in je hart vastzitten, dan is het net een betovering − je raakt verstrikt en beïnvloed door deze culturen, deze ideeën en traditionele verhalen. Ze beïnvloeden je leven, je kijk op het leven en ze beïnvloeden ook je beoordelingsvermogen van de dingen. En wat meer is, ze beïnvloeden je streven naar het ware pad van het leven: dit is inderdaad een betovering. Je probeert het maar je kunt ze niet afschudden; je haalt naar ze uit, maar kunt ze niet neerhalen; je slaat ernaar, maar kunt ze niet neerslaan. Is dit niet waar? (Ja.) Bovendien, nadat mensen onbewust onder dit soort betovering zijn gekomen, gaan ze onbewust Satan aanbidden en koesteren ze de voorstelling van Satan in hun harten. Met andere woorden, zij zien Satan als hun afgod, een voorwerp voor hen om te aanbidden en naar op te zien, en ze gaan zelfs zover dat ze hem als God beschouwen. De mensen weten niet dat deze dingen in hun hart hun woorden en daden besturen. Bovendien denk je aanvankelijk dat deze verhalen en legenden onwaar zijn, en dan erken je het bestaan van deze verhalen onbewust, waardoor ze echte figuren worden en ze in echte bestaande objecten veranderen. Je krijgt deze ideeën en het bestaan van deze dingen onbewust binnen. Je ontvangt ook onbewust duivels, Satan en afgoden in je eigen huis en in je eigen hart − dit is inderdaad een betovering. Voelen jullie hetzelfde? (Ja.) Zijn er onder jullie die wierook hebben verbrand en Boeddha hebben aanbeden? (Ja.) Dus wat was het doel van het branden van wierook en het aanbidden van Boeddha? (Bidden om vrede.) Als je er nu over nadenkt, is het absurd om Satan om vrede te vragen? Brengt Satan vrede? (Nee.) Waren jullie toen onwetend? (Ja.) Zo’n manier is absurd, onwetend en naïef, toch? Satan denkt alleen na hoe hij je kan verderven en hij kan je geen vrede schenken; hij kan je alleen tijdelijk uitstel geven. Maar je moet een gelofte afleggen en als je je belofte verbreekt of de gelofte verbreekt die je ten overstaan van hem hebt gedaan, dan zul je zien hoe hij je kwelt. Door je een gelofte te laten afleggen, wil hij je eigenlijk overheersen. Wanneer jullie baden voor vrede, hebben jullie toen vrede verkregen? (Nee.) Jullie verkregen geen vrede. Integendeel: Satan bracht ongeluk, eindeloze rampen − werkelijk een grenzeloze oceaan van bitterheid. Vrede vind je niet in het domein van Satan en dit is de waarheid. Dit is het gevolg voor de mensheid van feodaal bijgeloof en traditionele cultuur.

Het laatste feit is hoe Satan gebruikmaakt van sociale trends om mensen te verderven. Deze sociale trends omvatten veel dingen. Sommige mensen zeggen: “Gaat het om de kleding die we dragen? Gaat het over de laatste mode, cosmetica, haarverzorging en gastronomie?” Gaat het over deze dingen? Deze dingen vormen ook een onderdeel van trends, maar daar willen we hier niet over praten. We willen alleen maar praten over de ideeën die maatschappelijke trends teweegbrengen bij mensen, de gedragingen die ze bij mensen teweegbrengen in de wereld, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen. Deze dingen zijn erg belangrijk; ze kunnen de gemoedstoestand van de mens beheersen en beïnvloeden. Al deze trends, de ene na de andere, hebben een slechte invloed die de mensen voortdurend degenereert, en veroorzaakt dat ze voortdurend hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verlaagt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze trends? Je kunt deze trends niet met het blote oog zien. Wanneer de wind van een trend langskomt, wordt misschien maar een klein aantal mensen trendsetters. Ze beginnen dit soort dingen te doen, accepteren dit soort ideeën of dit soort perspectieven. De meerderheid van de mensen, echter, in hun onwetendheid, zal nog steeds voortdurend worden besmet, geassimileerd en aangetrokken door dit soort trends, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die nooit weten wat de waarheid is, die niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, deze type trends, de een na de ander, dit soort mensen zal bereidwillig deze trends accepteren, het levensbeeld en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hen vertelt over hoe ze het leven en de manier van leven kunnen benaderen die Satan hen ‘schenkt’. Ze hebben niet de kracht, ze hebben ook niet het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden. Dus wat zijn deze trends dan wel? Ik heb een eenvoudig voorbeeld gekozen dat jullie misschien zullen begrijpen. Mensen in het verleden runden bijvoorbeeld hun bedrijf op een manier die noch oud noch jong bedroog, en die artikelen voor dezelfde prijs verkocht, ongeacht wie ze kocht. Spreekt hieruit niet een vleugje menselijkheid en geweten? Wanneer mensen deze principes gebruikten bij het zakendoen, laat het zien dat ze op dat moment nog steeds een geweten hadden, een mate van menselijkheid. Maar met de vraag van de mens naar steeds grotere hoeveelheden geld, gingen mensen onbewust steeds meer van geld, gewin en plezier houden. Werd dan het geld voor mensen steeds belangrijker? Als mensen geld belangrijker gaan vinden, verwaarlozen ze onbewust hun reputatie, hun bekendheid, prestige en integriteit; ze negeren al deze dingen, nietwaar? Wanneer je zaken doet, zie je dat iemand anders verschillende benaderingen toepast en verschillende manieren gebruikt om mensen op te lichten en rijk te worden. Hoewel het verdiende geld uit onrechtmatig verkregen winsten komt, worden ze steeds rijker. Ze houden zich bezig met dezelfde zaken als jij, maar hun hele familie geniet meer van het leven dan jij, en je voelt je slecht en zegt: “Waarom kan ik dat niet doen? Waarom kan ik niet zoveel verdienen als zij? Ik moet een manier bedenken om meer geld te krijgen, om mijn bedrijf te laten gedijen.” Je denkt er vervolgens over na. Volgens de gebruikelijke methode om geld te verdienen, oud noch jong te bedriegen en dingen tegen dezelfde prijs aan iedereen te verkopen, verdien je je geld met een zuiver geweten, maar het zal je niet snel rijk maken. In de drang om winst te maken, ondergaat je denken echter een geleidelijke omwenteling. Tijdens deze omwenteling zullen ook je gedragsprincipes veranderen. Wanneer je iemand voor de eerste keer bedriegt, wanneer je voor de eerste keer iemand oplicht, heb je je bedenkingen en zeg je: “Dit is de laatste keer dat ik iemand bedrieg, ik zal het niet nog een keer doen. Ik kan mensen niet bedriegen. Door mensen te bedriegen lok ik alleen vergelding en rampspoed uit! Dit is de laatste keer dat ik iemand bedrieg en ik zal het niet nog een keer doen.” Wanneer je iemand voor de eerste keer bedriegt, heeft je hart een aantal scrupules; dit is de functie van het geweten van de mens − om scrupules te hebben en het je te verwijten, zodat het onnatuurlijk voelt als je iemand bedriegt. Maar nadat je iemand met succes hebt bedrogen, zie je dat je nu meer geld hebt dan voorheen, en je denkt dat deze methode heel voordelig voor je kan zijn. Ondanks de doffe pijn in je hart, heb je nog steeds zin om jezelf te feliciteren met je succes en voel je je een beetje tevreden over jezelf. Je keurt voor het eerst je eigen gedrag goed en keurt je eigen misleiding goed. Naderhand, als de mens eenmaal besmet is door zulk bedrog, is het net zoals bij iemand die betrokken raakt bij gokken en dan een gokker wordt. In onwetendheid keurt hij zijn valsspelende gedrag goed en aanvaardt het. In onwetendheid beschouwt hij valsspelen als legitiem commercieel gedrag, en vat hij bedriegen op als het meest bruikbare middel voor zijn voortbestaan en zijn leven; hij denkt dat hij door dit te doen snel rijk kan worden. In het begin van dit proces kunnen mensen dit soort gedrag niet accepteren, ze kijken neer op dit gedrag en deze manier van doen, dan experimenteren ze zelf met dit gedrag en proberen het op hun eigen manier uit en geleidelijk aan begint hun hart te veranderen. Wat is dan deze verandering? Het is een goedkeuring en erkenning van deze trend, een toelaten en goedkeuren van dit idee, dat er door de sociale trend bij jou ingeprent is. Onbewust heb je het idee dat wanneer je niet valsspeelt in het bedrijfsleven, je verliezen zult lijden, dat wanneer je niet valsspeelt, je iets zult verliezen. Onbewust vereenzelvigt dit valsspelen zich met je ziel, het wordt je steunpilaar, en wordt ook een soort gedrag dat een onmisbare regel wordt voor je leven. Nadat de mens dit gedrag en dit denken heeft aanvaard, ondergaat het hart van de mens dan een verandering? Je hart is veranderd, is je integriteit dan veranderd? Is je menselijkheid veranderd? (Ja.) Is je geweten dan veranderd? (Ja.) Het geheel van de mensheid ondergaat een kwalitatieve verandering, van hun hart naar hun gedachten, zozeer dat de mensheid van binnenuit wordt veranderd. Deze verandering plaatst je steeds verder weg van God en je gedraagt je steeds meer in overeenstemming met de manier van doen van Satan, je gaat steeds meer op hem lijken.

Nu zijn deze sociale trends gemakkelijk voor jullie om te begrijpen. Ik heb zojuist een eenvoudig voorbeeld gekozen, een veelvoorkomend voorbeeld dat mensen bekend voor zal komen. Hebben deze sociale trends een grote invloed op mensen? (Ja.) Hebben deze sociale trends dan een zeer schadelijk effect op mensen? (Ja.) Een uiterst schadelijk effect op mensen. Satan gebruikt de ene sociale trend na de andere om wat bij de mens te verderven? (Geweten, rede, menselijkheid, moraal.) Wat nog meer? (De visie van de mens op het leven.) Veroorzaken ze een geleidelijke degeneratie van mensen? (Ja.) Satan gebruikt deze sociale trends om mensen stap voor stap in een duivelsnest te lokken, zodat mensen die in sociale trends verstrikt raken onbewust pleiten voor geld en materiële verlangens, evenals voor slechtheid en geweld. Als deze dingen eenmaal in het hart van de mensen zijn beland, wat wordt de mens dan? De mens wordt als de duivel Satan! Door welke psychologische neiging in het hart van de mens komt dit? Waar wordt de mens een voorstander van? Mensen beginnen wreedheid en geweld te waarderen. Ze houden niet van schoonheid of goedheid, laat staan van vrede. Mensen zijn niet bereid om het eenvoudige leven van de normale menselijkheid te leven, maar willen in plaats daarvan genieten van een hoge status en grote rijkdom, genieten van de geneugten van het vlees, geen moeite is hen te veel om hun eigen vleselijke behoeften te bevredigen, ze willen geen beperkingen, niet aan banden gelegd worden, met andere woorden doen wat ze maar willen. Dus als de mens is ondergedompeld geraakt in dit soort trends, kan de kennis die je hebt vergaard je daarvan vrijwaren? Kunnen de traditionele cultuur en het bijgeloof waar je kennis van hebt je helpen om deze penibele situatie op te lossen? Kunnen de traditionele moraal en de traditionele ceremonie die de mens begrijpt hem helpen terughoudend te zijn? Neem bijvoorbeeld de Sanzijing. Kan deze mensen helpen om uit het drijfzand van[b] deze trends te stappen? (Nee, dat kan hij niet.) Op deze manier wordt de mens steeds kwader, arroganter, neerbuigender, zelfzuchtiger en kwaadaardiger. Er is geen genegenheid meer tussen mensen, geen liefde meer tussen familieleden, geen begrip meer tussen familieleden en vrienden; menselijke relaties zijn gewelddadig geworden. Absoluut iedereen wil gewelddadige methoden gebruiken om te leven tussen zijn medemensen; men verzekert zich van een levensonderhoud door geweld te gebruiken; men wint zijn posities en verkrijgt zijn eigen winst met geweld en men doet alles wat men wil met gewelddadige en kwade manieren. Is deze mensheid niet angstaanjagend? (Ja.) Nu jullie mij zojuist over deze dingen hebben horen praten, vinden jullie het niet angstaanjagend om in zo’n menigte te leven, in deze wereld en in deze omgeving, allemaal verdorven door Satan? (Ja.) Hebben jullie je dus ooit beklagenswaardig gevoeld? Jullie voelen het nu zeker een beetje, nietwaar? (Ja.) Als ik jullie toon hoor, lijkt het alsof jullie denken: “Satan gebruikt zoveel verschillende manieren om de mens te verderven. Hij grijpt elke gelegenheid aan en is overal waar we kijken. Kan de mens nog worden gered?” Kan de mens nog worden gered? Kan de mens zichzelf redden? (Nee.) Kan de Jadekeizer de mens redden? Kan Confucius de mens redden? Kan Guanyin Bodhisattva de mens redden? (Nee.) Dus wie kan de mens redden? (God.) Sommige mensen zullen echter in hun hart vragen opwerpen als: “Satan schaadt ons zo grof, zo verwoed dat we geen hoop meer hebben om te leven, noch enig vertrouwen in het leven. We leven allemaal te midden van verdorvenheid en elk individu weerstaat God hoe dan ook, en onze harten zijn nu zo diep gezonken als het maar kan. Dus waar is God, terwijl Satan ons verderft? Wat doet God? Wat God ook voor ons doet, we voelen het nooit!” Sommige mensen voelen zich onvermijdelijk terneergeslagen en voelen zich onvermijdelijk enigszins ontmoedigd. Voor jullie is dit gevoel heel diep, omdat alles wat ik heb gezegd bedoeld is om mensen dit langzaamaan te laten begrijpen, steeds meer te laten voelen dat ze geen hoop hebben, om meer en meer te voelen dat ze zijn verlaten door God. Maar maak je geen zorgen. Het onderwerp voor onze gemeenschap van vandaag, ‘het kwaad van Satan’, is niet ons echte thema. Wanneer we over het wezen van de heiligheid van God praten, moeten we echter eerst praten over hoe Satan mensen verderft en over het kwaad van Satan om het de mensen duidelijker te maken in wat voor soort toestand de mens nu verkeert. Een van de oogmerken van het hierover praten is om mensen het kwaad van Satan te laten kennen, en het andere is om mensen meer inzicht te geven in wat echte heiligheid is.

Zijn deze dingen waar ik zojuist over gesproken heb veel gedetailleerder dan de vorige keer? (Ja.) Is jullie begrip dan nu een beetje dieper? (Ja.)

Voetnoten:

a. De originele tekst luidt: ‘het bevredigen van het onderzoek van de mens naar de wetenschap en het navorsen van mysteries.’

b. De originele tekst laat ‘het drijfzand van’ weg.

00:00
00:00

0zoekresulta(a)t(en)