De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

  • 1
  • 2
  • 3

Voorwoord

Deel 1:

Men moet zich richten op het communiceren van 20 belangrijke waarheden om het evangelie te verspreiden en van God te getuigen

I. Men moet getuigen van de waarheden over Gods vleeswording

II. Men moet getuigen van waarheden over de drie fases van Gods reddingswerk

III. Men moet getuigen van de waarheden over Gods oordeelswerk in de laatste dagen

IV. Men moet getuigen van de waarheden over de relatie tussen Gods drie fases van het werk en Zijn namen

VII. Men moet duidelijk communiceren dat alleen wat Christus van de laatste dagen brengt de weg van eeuwig leven is

VIII. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de verschillen tussen het werk van God en het werk van de mens

IX. Men moet duidelijk communiceren dat Christus de manifestatie van God Zelf is

X. Men moet duidelijk communiceren over de waarheden over hoe God te kennen

XI. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de relatie tussen God en de Bijbel

XII. Men moet duidelijk communiceren over waarheden over de wijze maagden die de stem van God horen

XIII. Men moet duidelijk communiceren over het belang van de vleeswording van God in China in de laatste dagen

XV. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheiden van het wezen van de farizeeën en de religieuze wereld dat God tart

XVI. Men moet duidelijk communiceren of God daadwerkelijk de drie-enige God of de enige ware God is

XVII. Men moet duidelijk communiceren over het onderscheid tussen de realiteit van de waarheid en Bijbelse kennis en leer

XVIII. Men moet duidelijk communiceren over wat het volgen van Gods wil is en wat een waar getuigenis van geloof in God is

XIX. Men moet duidelijk communiceren over het feit waarom de ware weg van oudsher met vervolging te maken heeft gehad

XX. Men moet duidelijk communiceren over wat opgenomen worden betekent en over de ware betekenis van verheven worden voor de troon van God

  • 1
  • 2
  • 3