De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Gezangen Gods woorden

Gezangen Gods woorden

Gezangcategorieën

Hymns-of-experience
Kerkgezangen
New
Nieuwste gezangen

Andere albums

Know-god
God kennen
Witness-god
Getuigen van God
Praise-god
God loven
Gospel-witness
Getuigenissen over het evangelie
Experience-2
Levenservaring

Stemmingen

Mood-majestic-and-solemn
Majestueus en plechtig
Mood-passionate
Gepassioneerd
Mood-lyrical
Lyrisch
Mood-lighthearted
Licht
Mood-enthusiastic
Enthousiast
Mood-relaxing
Ontspannend

Gezangen Gods woorden

God behandelt de mens als Zijn dierbaarste Gods nederigheid is zo lieftallig Wees iemand die de waarheid aanvaardt Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is De betekenis van bidden Een geschapen wezen moet ten genade van God zijn God wil het ware hart van de mens Jobs houding jegens Gods zegeningen Hoe God over alle dingen heerst Het werk van God blijft steeds doorgaan De mens moet God aanbidden voor een goed lot Zolang je God niet verlaat De ware betekenis van Gods woorden is nooit begrepen Alleen als God geschapen vlees wordt, kan de mens Zijn vertrouweling worden Het effect van een waarachtig gebed Ken je Gods werk Door het roepen van de mens geeft God hem wat hij nodig heeft Petrus kende God het beste Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven Alleen de vleesgeworden God kan de mens volledig redden De weg om Gods gezag te kennen Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen Petrus uitingen van liefde voor God Gods wil is open voor iedereen Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen Hoe de mens Gods weg moet bewandelen God zet Zijn hoop volledig op de mens God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend De betekenis van Gods beheer van de mensheid De principes om de ware weg te zoeken Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan De symbolen van Gods Overwinning De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen Niemand kan Gods werk hinderen Wat de jeugd moet nastreven Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest God werd vlees om Satan te verslaan en de mens te redden Volg het voorbeeld van de Heer Jezus De grootste zegen die God schenkt aan de mens Houd vast aan wat de mens moet doen Hoe te zoeken naar Gods voetstappen Het doel van Gods managementwerk Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen Niemand wil God actief begrijpen De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig Je moet geloof in God boven alles plaatsen Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden God’s Kingdom Has Appeared on Earth Voor allen zorgt God volmaakt Follow God's Words and You Cannot Be Lost God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen The Significance of God’s Name Verloren tijd komt nooit meer terug Geef jezelf geheel op voor Gods werk All Creation of God Must Come Under His Dominion Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon God Is in Heaven and Also on Earth Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen The Identity and Position of God Himself Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken Hoe toetreden tot waar gebed Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven Het wezen van Christus is God Echt gebed Niemand is zich bewust van Gods aankomst Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen Lied van de overwinnaars Degenen die Gods woorden niet beoefenen, zullen worden geëlimineerd Ben je je bewust van je missie Doe de ervaring van Petrus na Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen Schenk aandacht aan het lot van de mens Het meest betekenisvolle leven Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden Volg je Gods huidige werk Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben God lijdt erg om de mens te redden God betreurt de toekomst van de mensheid Het symbool van Gods gezindheid Almachtige God regeert als koning Sta op, werk samen met God God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen Wat hebben jullie God teruggegeven Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen Gods essentie bestaat echt De identiteit en positie van God Zelf God leidt mensen naar het juiste pad van het leven Alleen door te leven volgens de realiteit kan je getuigenis geven De grote betekenis van God die deze mensen kiest Draag meer last om gemakkelijker vervolmaakt te worden door God Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum Alle mysteries zijn onthuld God arriveert zachtjes onder ons Het belang van de incarnatie Pure liefde is zonder smet Het resultaat bereikt door God te kennen Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven God hoopt voor het ware geloof van de mens

0zoekresulta(a)t(en)