We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Luister naar de stem van God Aanschouw de verschijning van God

A. De geïncarneerde God van de laatste dagen verschijnt en is aan het werk als de Mensenzoon

Uittreksels van aanvullende preken en communicaties

1Vraag 1: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug zal keren. Zij baseren dit voornamelijk op deze Bijbelverzen: “Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Hand. 1:11). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien” (Op. 1:7). En bovendien leren de religieuze dominees en ouderlingen ons ook dat elke Heer Jezus die niet met wolken komt vals is en verworpen moet worden. Dus we weten niet zeker of deze opvatting strookt met de Bijbel of niet; is een dergelijke interpretatie juist of niet?
2Vraag 2: Zij die in de Heer geloven, weten weliswaar dat de Heer Jezus de geïncarneerde God was, maar er zijn maar weinig mensen die de waarheid van incarnatie begrijpen. Wanneer de Heer wederkeert, als Hij net als de Heer Jezus verschijnt, Mensenzoon wordt en aan het werk gaat, weten de mensen echt niet hoe ze de Heer Jezus moeten herkennen en Zijn wederkomst moeten verwelkomen. Dus wat is nu incarnatie? Wat is de essentie van incarnatie?
3Vraag 3: Waarom is God in de laatste dagen geïncarneerd, is Hij Mensenzoon geworden om het oordeelswerk te doen? Wat is het echte verschil tussen het spirituele lichaam van de Heer Jezus die uit de dood is opgestaan en de vleesgeworden Mensenzoon? Dit is een kwestie die we niet begrijpen − wij vragen u hierover een communicatie met ons te delen.
4Vraag 4: God gebruikte Mozes om het werk van het Tijdperk van de Wet te doen, waarom gebruikt God dan geen mensen om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen? Moet Hij echt vlees worden om het Zelf te doen?
5Vraag 5: Waarom wordt er gezegd dat de verdorven mensheid door de vleesgeworden God gered moet worden? Dit is iets dat de meeste mensen niet begrijpen − wij vragen u hierover een communicatie met ons te delen.
6Vraag 6: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?
7Vraag 7: De twee geïncarneerde lichamen van God getuigden ervan dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Hoe moeten we begrijpen dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

B. Gods managementplan voor de redding van de mensheid: de drie werkfasen