Luister naar de stem van God Aanschouw de verschijning van God

Wijze maagden herkennen Gods stem, ze zien Zijn verschijning in Zijn uitspraken en verwelkomen de terugkeer van de Heer. Dit boek is een verzameling waarheden die te maken hebben met Gods incarnatie en met de drie fasen van Zijn reddingswerk. Deze waarheden getuigen van de verschijning en het werk van Almachtige God, Christus van de laatste dagen: Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus, Hij heeft de waarheid uitgedrukt en doet het werk van ‘oordeel beginnend bij het huis van God’ in de laatste dagen. Zo leidt Hij de mens terug naar Gods troon.

Boeken over evangelie