De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Gezangen Gods woorden

Gezangen Gods woorden

Gezangcategorieën

Hymns-of-experience
Gezangen
New
Nieuwste gezangen

Andere albums

Know-god
God kennen
Witness-god
Getuigen van God
Praise-god
God loven
Gospel-witness
Getuigenissen over het evangelie
Experience-2
Levenservaring

Stemmingen

Mood-majestic-and-solemn
Majestueus en plechtig
Mood-passionate
Gepassioneerd
Mood-lyrical
Lyrisch
Mood-lighthearted
Licht
Mood-enthusiastic
Enthousiast
Mood-relaxing
Ontspannend

Gezangen Gods woorden

God behandelt de mens als Zijn dierbaarste Gods nederigheid is zo lieftallig Wees iemand die de waarheid aanvaardt Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is De betekenis van bidden Een geschapen wezen moet ten genade van God zijn God wil het ware hart van de mens Jobs houding jegens Gods zegeningen Hoe God over alle dingen heerst Het werk van God blijft steeds doorgaan De mens moet God aanbidden voor een goed lot Zolang je God niet verlaat De ware betekenis van Gods woorden is nooit begrepen Alleen als God geschapen vlees wordt, kan de mens Zijn vertrouweling worden Het effect van een waarachtig gebed Ken je Gods werk Door het roepen van de mens geeft God hem wat hij nodig heeft Petrus kende God het beste Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven Alleen de vleesgeworden God kan de mens volledig redden De weg om Gods gezag te kennen Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen Peters uitingen van liefde voor God Gods wil is open voor iedereen Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen Hoe de mens Gods weg moet bewandelen God zet Zijn hoop volledig op de mens God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend De betekenis van Gods beheer van de mensheid God’s Kingdom Has Appeared on Earth Follow God's Words and You Cannot Be Lost The Significance of God’s Name The Greatest Blessing That God Bestows Upon Man All Creation of God Must Come Under His Dominion God Is in Heaven and Also on Earth The Identity and Position of God Himself Pure liefde is zonder smet Het resultaat bereikt door God te kennen Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven God hoopt op het ware geloof van de mens

0zoekresulta(a)t(en)