Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

Getuigenissen over ervaringen voor de rechterstoel van Christus

Deel I

Het oordeel voor de grote witte troon van de laatste dagen is begonnen! Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn oordeels- en reinigingswerk van de mensheid uit te voeren. Door de openbaringen en het oordeel van Gods woorden realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk het feit van hun satanische verdorvenheid en vinden ze het pad om aan Satans invloed te ontsnappen en redding te verkrijgen, en zien geleidelijk aan een verandering in hun levensgezindheid. Deze reële ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het grondig zuiveren en redden van de mensheid.

Getuigenissen gebaseerd op ervaringen