De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

1Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid
2Ik ben niet geschikt om Christus te zien
3Je bevrijden uit de ketenen
4Hoe ik God verheerlijkte en getuigenis van Hem aflegde was zo absurd
5De ketenen van de Geest afschudden
6Een strijd op leven en dood
7De criteria van een echt goede persoon
8Het geheim dat diep in mijn hart leeft
9Wat achter de leugen ligt
10Dit soort dienst is werkelijk verachtelijk
11De essentie van het misbruik van macht voor persoonlijke wraak
12Ik besefte dat ik het pad van de farizeeën bewandelde
13Zoek geen nieuwe trucjes wanneer je God dient
14Het zien van mijn ware gezicht
15Waarom trucs gebruiken bij het dienen van God?
16De hoogmoed voor de val
17Na het verliezen van mijn status
18Gods werk is zo wijs
19Een verandering ten goede op de weg van geloof in God
20Waarom ben ik nog niet veranderd na zoveel geloofsjaren?
21Nu begrijp ik pas wat het leven binnengaan betekent
22Argeloze mensen zijn niet noodzakelijk eerlijke mensen
23Gods woord gebruiken als een spiegel
24Het is zo belangrijk het werk van de Heilige Geest te gehoorzamen
25Het mooiste geschenk dat God me heeft gegeven
26Ik leerde om met anderen te werken
27Al wat God zegt, is hét oordeel over de mens
28Wat is het werkelijk aanvaarden van waarheid
29De echte betekenis van rebellie tegen God
30Het werkelijke gezicht van een zogenaamd goed persoon
31Een Echt Partnerschap
32De ervaring van het beoefenen van de waarheid
33De ware 0orzaak van ondoeltreffend werk
34De geheimen verborgen achter de zoektocht
35Gods speciale liefde ervaren
36Wees streng voor jezelf om anderen te disciplineren
37Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid
38Dit is de waarheid in de praktijk brengen
39Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten
40Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak
41Ik ben bereid de supervisie van allen te accepteren
42Ketenen afwerpen is bevrijdend
43Waarom heb ik het pad van de farizeeërs gelopen?
44Ik heb genoten van een rijkelijk feestmaal
45Alleen door zelf de waarheid binnen te gaan, kan ik anderen echt helpen
46Eindelijk kan ik een beetje als mens leven
47De transformatie van een gevallen mens
48Het transformatieproces van een arrogante gelovige
49Oordeel is licht
50De rijkdommen van het leven
51Alleen door de waarheid te begrijpen kan men inzicht krijgen
52Ik laat me niet meer blinddoeken door goede bedoelingen
53Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid