Dagelijkse woorden van God: De drie werkfasen | Fragment 1

Mijn volledige managementplan, een plan dat een tijdsduur van zesduizend jaar overspant, is ingedeeld in drie fasen of drie tijdperken: het Tijdperk van de Wet in het begin; het Tijdperk van Genade (dat tevens het Tijdperk van Verlossing is); en het Tijdperk van het Koninkrijk in de laatste dagen. De inhoud van mijn werk in deze drie tijdperken verschilt per tijdperk, al naargelang het karakter ervan, maar het is altijd afgestemd op de noden van de mensheid. Of, juister gezegd, mijn werk wordt verricht als gevolg van de listen waarvan Satan zich bedient in de strijd die ik tegen hem voer. Kortom, het doel van mijn werk is Satan verslaan en mijn wijsheid en almacht volledig manifesteren, door alle trucs van Satan bloot te leggen en daarmee het menselijke geslacht, dat nu nog leeft onder zijn domein, te redden. Het is om mijn wijsheid en almacht tentoon te spreiden, en tegelijkertijd ook de ondraaglijke afschuwelijkheid die Satan is te onthullen. Bovendien is het om mijn schepselen te onderrichten over het onderscheid tussen goed en kwaad, hen te doen beseffen dat ik de heerser ben over alle dingen om duidelijk te zien dat Satan de vijand van de mens is, de allerlaagste van het laagste, de kwaadaardige. En om met absolute zekerheid het verschil te zien tussen goed en kwaad, waarheid en onwaarheid, heiligheid en vuilheid en wat groots is en wat laaghartig is. Op deze manier zal de onwetende mens in staat worden gesteld om voor mij te getuigen dat niet ik, maar Satan de mensheid ten verderve voert en dat alleen ik – de Heer der schepping – de mensheid kan redden en haar zal overstelpen met alles waaruit de mens plezier en vreugde schept. En ze zullen weten dat ik de Heer van alle dingen ben en dat Satan slechts een van de vele wezens is die ik geschapen heb, maar dat hij zich tegen mij heeft gekeerd. Mijn zesduizendjarige managementplan, ingedeeld in drie fasen, zal het volgende bewerkstelligen: het zal mijn schepselen in staat stellen mijn getuigen te zijn, om mijn wil te begrijpen en om te weten dat ik de waarheid ben. In de eerste fase van mijn werk in het zesduizendjarige managementplan verrichtte ik dus het werk van de Wet. Dit was het werk waarin Jehova Zijn mensen leidde. De tweede fase initieerde het werk van het Tijdperk van Genade in de dorpen van Judea. Jezus verpersoonlijkt al het werk van het Tijdperk van Genade: Hij was geïncarneerd in het vlees en aan het kruis genageld en Hij heeft tevens het Tijdperk van Genade ingeluid. Hij werd aan het kruis genageld om het verlossingswerk te voltooien, het werk van de Wet te beëindigen en het Tijdperk van Genade te beginnen. Hij wordt daarom de ‘Hoogste Gebieder’, het ‘Zondoffer’ en de ‘Verlosser’ genoemd. Zijn werk verschilde dus inhoudelijk van het werk van Jehova, ofschoon beide in principe hetzelfde zijn. Jehova begon het Tijdperk van de Wet, vestigde de thuisbasis, dat wil zeggen, het beginpunt van Zijn werk op aarde. Daarnaast vaardigde Hij de Geboden uit. Deze twee verrichtingen vertegenwoordigen het Tijdperk van de Wet. Jezus’ werk in het Tijdperk van Genade bestond in beginsel niet uit het uitvaardigen van geboden, maar uit het vervullen van de Geboden, om daarmee het Tijdperk van Genade in te luiden en het Tijdperk van de Wet te beëindigen dat tweeduizend jaar had geduurd. Hij was de wegbereider die kwam om het Tijdperk van Genade te beginnen, hoewel verlossing het hoofdbestanddeel van Zijn werk was. En zo waren Zijn verrichtingen eveneens tweeledig: een nieuw tijdperk inluiden en het verlossingswerk voltooien door Zijn kruisiging. Daarna ging Hij heen. Op dat moment eindigde het Tijdperk van de Wet en ging de mensheid het Tijdperk van Verlossing binnen.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het doel van Gods managementwerk

Vers 1

God heeft een 6000-jarig managementplan, verdeeld in drie fases, of drie tijdperken. Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade, en als laatste het Tijdperk van het Koninkrijk. Hoewel Gods werk in elke fase verschilt, komt het overeen met wat de mens nodig heeft, of om nog preciezer te zijn, het komt overeen met de listen die Satan gebruikt om Hem te bestrijden. Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan, om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen, en zo de mensheid te redden uit zijn macht, en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

Vers 2

Het is om Gods wijsheid en almacht te laten zien, en Satans vreselijke verdorvenheid te onthullen, om geschapen wezens te leren goed van kwaad te onderscheiden, en om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is, om duidelijk te zien dat Satan de vijand van de mens is, dat hij de kwade is, een verworpene, zodat de mens goed van kwaad kan onderscheiden, waarheid van leugens, heiligheid van vuil, en groots van laag. Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan, om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen, en zo de mensheid te redden uit zijn macht. en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

Vers 3

Zorg dat de onwetende mensheid getuigenis geeft voor Hem: het is niet God wie verderf naar de mens bracht, en alleen God Zelf, Heer van de schepping, kan de mens genot en verlossing schenken. En om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is, dat Satan slechts een creatie van Hem is, die later besloot zich tegen Hem te keren.

Vers 4

Gods 6000-jarige plan is verdeeld in drie fases, zodat het volgende kan worden bereikt: om Zijn schepsels Zijn getuigen te laten zijn, om Zijn wil te kennen, en te zien dat Hij de waarheid is. Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan, om Gods wijsheid en almacht te tonen, en om al Satans listen bloot te leggen, en zo de mensheid te redden uit zijn macht, en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud