Christelijk lied ‘In de laatste dagen volbrengt God alles door Zijn woorden’ (Dutch subtitles)

27 de maart de 2021

Deze fase van het werk

zal de wet van Jehova en de verlossing van Jezus voor je verduidelijken

en is er vooral opdat je het hele werk

van Gods managementplan van zesduizend jaar kunt begrijpen,

de gehele betekenis en het wezen van dit managementplan van zesduizend jaar kunt waarderen,

en het doel kunt begrijpen van al het werk dat Jezus deed en de woorden die Hij sprak,

en zelfs je blinde geloof in en adoratie voor de Bijbel.

Dit alles zal je helpen een diepgaand begrip te verkrijgen.

Je zult zowel het werk dat Jezus gedaan heeft

als het werk van God vandaag gaan begrijpen;

je zult de hele waarheid, het leven en de weg begrijpen en aanschouwen.

Deze huidige fase betreft voornamelijk de voltooiing,

de afwikkeling en de afronding van al het werk.

Als de woorden niet helemaal tot hun einde toe worden gesproken,

kan dit werk geenszins worden afgerond,

want in deze fase van het werk wordt al het werk voltooid

en volbracht met behulp van woorden.

Waarom ging Jezus werk weg zonder de eindfase van het werk te verrichten?

Omdat de fase van Jezus’ werk niet het werk van afronding was.

Na Zijn kruisiging was Zijn werk volledig volbracht.

Er zijn tijdens Jezus’ fase van het werk veel woorden ongezegd gebleven

of niet volledig uitgesproken.

Maar het maakte Jezus niet uit wat Hij wel of niet zei,

want Zijn bediening was geen bediening van woorden.

Daarom ging Hij weg nadat Hij aan het kruis werd genageld.

Uiteindelijk wordt in deze huidige fase Gods werk helemaal voleindigd en afgerond.

Iedereen zal Gods managementplan gaan begrijpen en kennen.

De noties in de mens, zijn bedoelingen, zijn verkeerde begrip,

zijn noties ten aanzien van het werk van Jehova en Jezus, zijn zienswijzen over de heidenvolken,

en al zijn afwijkingen en fouten zullen gecorrigeerd worden.

En de mens zal alle juiste paden van het leven,

al het werk dat God doet en de gehele waarheid begrijpen.

Wanneer dat gebeurt, zal deze fase van het werk tot een einde komen.

Deze huidige fase betreft voornamelijk de voltooiing,

de afwikkeling en de afronding van al het werk.

Als de woorden niet helemaal tot hun einde toe worden gesproken,

kan dit werk geenszins worden afgerond,

want in deze fase van het werk wordt al het werk voltooid en volbracht met behulp van woorden.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren