Gospel film ‘Het feestmaal van het hemelse koninkrijk’

01 december 2023

Chen Mingde is een katholieke priester. Hij ziet dat de katholieke kerk steeds leger en donkerder wordt en dat zelfs de bisschoppen en de andere priesters hebben een compromise gesloten met de overheid door bij de Drie-Zelf Kerk te gaan. Dat is heel pijnlijk en teleurstellend voor hem. Terwijl hij hoog en laag zoekt naar een kerk met het werk van de Heilige Geest, hoort hij onverwacht het evangelie van Almachtige God. Nadat hij veel van Almachtige Gods woorden heeft gelezen, herkent hij dat het de stem van God is en dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Hij aanvaardt Hem vol vreugde. Maar tot Chen Mingdes verbazing, nadat de bisschoppen en de andere priesters dit hebben ontdekt, doen ze hun uiterste best om hem te veroordelen en hem ervan te weerhouden om Almachtige God te aanvaarden. Ze sturen zelfs mensen om de kerk onder zijn toezicht te plunderen, in een poging om hem van de ware weg te dwingen. Chen Mingde ziet de waarheid hatende, zich tegen God verzettende, satanische gezichten van de bisschoppen en priesters, en hij geeft zijn positie als priester op, verlaat de katholieke kerk en begint actief met het verspreiden en getuigen van Gods evangelie van het koninkrijk. Hij leidt veel mensen naar Almachtige God en is heel tevreden met zichzelf. Vaak pronkt hij met de hoeveelheid werk die hij heeft gedaan en hoeveel hij heeft geleden om de bewondering van de broeders en zusters te verwerven. Zijn arrogante gezindheid wordt steeds groter. Hij leest andere mensen minachtend de les, heeft zijn eigen wetten en wil niet luisteren naar adviezen. Bijgevolg wordt hij gearresteerd tijdens een bijeenkomst. Hij begint over zichzelf na te denken nadat hij door de Communistische Partij wreed is gemarteld en gehersenspoeld. Door de openbaringen van Gods woorden ziet hij in dat hij ongelooflijk arrogant is en geen verstand heeft, dat hij een plek in de harten van anderen heeft nagestreefd en dat hij het pad van een antichrist volgt. Zonder Gods oordeel, tuchtiging en discipline zou hij zeker zijn gestorven vanwege zijn verzet tegen God. Chen Mingde leert enkele waarheden door het oordeel en de reiniging van Gods woorden en verwerft enige zuivering en verandering in zijn verdorven gezindheid. Hij voelt dat hij heel veel heeft verworven en dat hij echt het feestmaal van het hemelse koninkrijk bijwoont.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren