Gospelkoor 'Gods oordeel wordt volledig onthuld'

03 februari 2023

Er klinkt een donderende stem die het gehele universum doet beven

en mensen verdooft, waardoor ze te laat zijn om uit de weg te gaan

en sommigen worden gedood, sommigen worden vernietigd

en sommigen worden geoordeeld.

Het is echt een spektakel zoals nog nooit eerder is gezien.

Luister aandachtig, de donderslagen worden vergezeld door het geluid van wenen

en het geluid komt uit het dodenrijk, dit geluid komt uit de hel.

Dit is het bittere geluid van die zonen van de rebellie die door God zijn geoordeeld.

Degenen die niet luisteren naar wat God zegt

en Zijn woorden niet in de praktijk brengen,

worden streng geoordeeld en ontvangen de vloek van Zijn toorn.

Gods stem is oordeel en toorn,

Hij ziet bij niemand iets door de vingers en toont niemand genade,

want Hij is de rechtvaardige God Zelf,

en Hij bevat toorn;

Hij bevat verbranding, reiniging en vernietiging.

Hij bevat toorn;

Hij bevat verbranding, reiniging en vernietiging.

In God is niets dat verborgen is, niets dat emotioneel is,

alles is veeleer open, rechtvaardig en onpartijdig.

Omdat Gods eerstgeboren zonen reeds met Hem op de troon zitten,

regerend over alle naties en alle volken,

vangt het oordeel over de onrechtvaardige en zondige dingen en mensen aan.

God zal ze een voor een onderzoeken,

niets missen, hen volkomen onthullen.

Want Zijn oordeel is volledig geopenbaard en is volledig openbaar geweest,

er is niets achtergehouden.

Hij werpt alles dat niet overeenstemt met Zijn wil uit

en laat het eeuwig vergaan in de put van de afgrond.

Hij zal het voor eeuwig laten branden in de put van de afgrond.

Dit is Gods rechtvaardigheid, dit is Zijn oprechtheid.

Niemand kan dit veranderen en het moet op Gods bevel worden gerealiseerd.

Dit is Gods rechtvaardigheid, dit is Zijn oprechtheid.

Niemand kan dit veranderen en het moet op Gods bevel worden gerealiseerd.

Dit is Gods rechtvaardigheid, dit is Zijn oprechtheid.

Niemand kan dit veranderen en het moet op Gods bevel worden gerealiseerd.

Dit is Gods rechtvaardigheid, dit is Zijn oprechtheid.

Niemand kan dit veranderen en het moet op Gods bevel worden gerealiseerd.

uit: Volg het Lam en zing een nieuw lied

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren